FN:s fond mot kvinnovåld fyller 10 år

FN:s fond mot kvinnovåld fyller i år tio år. Sedan fonden upprättades år 1997, har den delat ut nästan 13 miljoner dollar till 226 program som arbetar med aktiviteter mot våld mot kvinnor. Dess syfte är att föra samman människor som arbetar med frågor kring genderbaserat våld på olika håll i världen, att med små projekt försöka påverka lagar och attityder samt att föra fram dessa frågor på den politiska dagordningen. Aktiviteterna omfattar bland annat kampanjer och projekt för att utbilda lagstiftare, hälsovårdspersonal, lärare och myndigheter så att de kan förebygga våld mot kvinnor.

Fonden är den enda multilaterala mekanismen som delar ut stöd till lokala, nationella och regionala program som arbetar med aktiviteter mot genderbaserat våld, den upprättades av Generalförsamlingen enligt resolution 50/166 och administreras av FN:s utvecklingsfond för kvinnor, UNIFEM.

Mera information om fonden.

UNIFEM:s  årliga rapport publicerades förra veckan och beskriver bland annat fondens arbete för att förbättra jämställdheten, för att stöda kvinnors ekonomiska säkerhet och arbetet i  kampen mot spridningen av HIV/AIDS.