A-Ö Webbindex

Civilsamhället säger sitt under FN:s framtidstoppmöte

Förberedelserna inför FN:s framtidstoppmöte Summit of the Future den 22-23 september har börjat. Förutom medlemsländernas förhandlingar, som samlats i dokumentet ”The Pact for the Future”, har samarbetsdiskussioner med civilsamhället ägt rum och kommer att kulminera vid FN:s Civil Society Cenference i Nairobi 9-10 maj.

Det internationella forumet i Nairobi, som förväntas ta emot cirka 1500 deltagare, kommer att utgöra grunden för preliminära diskussioner inför toppmötet Summit of the Future. Syftet med toppmötet är att gå mot ett nytt multilateralt samarbete.

”Vi kan inte bygga en framtid för våra barnbarn med ett system byggt för våra morföräldrar”, sa FN:s generalsekreterare António Guterres i januari 2024. Framtidstoppmötet Summit of the Future är en möjlighet som sker en gång per generation för att förbättra samarbetet kring kritiska utmaningar och åtgärda luckor i global styrning. Detta ska ske samtidigt som man bekräftar redan befintliga åtaganden, inklusive de Globala Målen samt FN:s stadga.

Stora globala katastrofer de senaste åren – såsom covid-19-pandemin, kriget i Ukraina och klimatkrisen, bland andra — har utmanat våra internationella institutioner. Enighet kring våra gemensamma principer och mål är avgörande och brådskande. Förslaget om ett toppmöte för framtiden har sitt ursprung i rapporten Our Common Agenda. Rapporten var ett svar från FN:s generalsekreterare på en uppmaning till medlemsstaterna för att ge idéer om hur man bättre kan svara på aktuella och framtida utmaningar.

En illustration av artificiell intelligens
Artificiell intelligens finns bland ämnena på Framtidstoppmötet Summit of the future.

I linje med visionen om en mer nätverkande och inkluderande multilateralism som är dokumenterad i rapporten Our Common agenda, har generalsekreteraren understrukit vikten av att engagera olika intressenter från hela samhällets spektrum. Common Agenda-rapporten efterlyste en förnyelse av förtroendet och solidariteten på alla nivåer – mellan folk, länder och generationer. De rekommenderar också en förnyelse av det multilaterala systemet, med framtidstoppmötet Summit of the Future som ett avgörande ögonblick för att enas om de mest kritiska och nödvändiga förbättringarna.

En mötessal
FN:s säkerhetsråd. Foto: UN Photo

Medlemsstaterna enades om att hålla toppmötet i september 2024. De enades också om att toppmötet skulle få ett resultat – en gemensam pakt för framtiden. Förutom en mer allmän deklaration kommer den att fokusera på fem huvudteman:

• Hållbar utveckling och finansiering för utveckling

• Internationell fred och säkerhet

• Vetenskap, teknik och innovation och digitalt samarbete

• Ungdomar och kommande generationer

• Global styrning

Mänskliga rättigheter och jämställdhet kommer att vara tvärgående. Tyskland och Namibia, som medverkar i toppmötet, har presenterat av nettonollutkastet till Framtidspakten, läs mer här. Utkastet är tänkt att fungera som en utgångspunkt för det mellanstatligaöverläggningar i år.

Läs mer här:

• Besök webbplatsen för Summit of the Future 2024 här

• Webbplatsen ”Vår gemensamma agenda” här

• ”Vår gemensamma agenda” Policy Briefs här

 

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19