A-Ö Webbindex

WHO varnar för dödliga nivåer av saltkonsumtion och okontrollerat högt blodtryck

Hjärt- och kärlsjukdomar dödar 10 000 människor i WHO:s europeiska region varje dag. Män dör oftare än kvinnor, enligt en ny rapport.

De flesta i WHO:s europeiska region konsumerar alldeles för mycket salt, och fler än var tredje vuxen i åldern 30–79 år har högt blodtryck. Detta har betydelse eftersom högt saltintag höjer blodtrycket, vilket är en ledande riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. En ny WHO/Europa-rapport ”Action on salt and hypertension” kräver en integrerad strategi för att minska saltintaget och förbättra upptäckt och kontroll av högt blodtryck för att skydda människors hälsa.

Salt i närbild
Fem gram eller en tesked är den rekommenderade maximala konsumtionen av salt per dag.
Foto: Jason Tuinstra / Unsplash

För tidig död i hjärt-kärlsjukdomar: alarmerande statistik

Hjärt+ och kärlsjukdomar (CVD) är den dominerande orsaken till funktionsnedsättningar och för tidig död i den europeiska regionen, och orsakar över 42,5 % av alla dödsfall årligen. Det betyder 10 000 dödsfall varje dag.

Enligt WHO/Europa-rapporten löper män i regionen nästan 2,5 gånger större risk att dö av hjärt-kärlsjukdomar än kvinnor. Det finns också en geografisk klyfta – sannolikheten att dö ung (30–69 år) i en hjärt-kärlsjukdom är nästan fem gånger så hög i Östeuropa och Centralasien jämfört med Västeuropa.

”CVD och högt blodtryck kan till stor del förebyggas – och kontrolleras”, säger Dr Hans Henri P. Kluge, WHO:s regionchef för Europa. ”Det här är något vi kan förändra. Att implementera riktade strategier för att minska saltintaget med 25 % skulle kunna rädda uppskattningsvis 900 000 liv från hjärt-kärlsjukdomar till 2030.”

Hög saltkonsumtion: ett stort hälsohot för regionen

Nästan alla länder i den europeiska regionen (52 av 53) har ett genomsnittligt dagligt saltintag över WHO:s rekommenderade maxnivå på 5 g (cirka en tesked) per dag.

Överdriven saltkonsumtion är den främsta orsaken till högt blodtryck och, därefter, dödsfall från hjärtattacker, stroke och andra hjärt-kärlsjukdomar. Snabbmat och processade livsmedel är ofta de främsta bovarna.

Att reglera mängden salt i bearbetade livsmedel har potential att ha en positiv inverkan på människors hälsa.

Att reglera mängden salt i bearbetade livsmedel har potential att ha en positiv inverkan på människors hälsa.
Foto: Al Nik/Unsplash

Högt blodtryck: en tyst mördare

Högt blodtryck är den ledande riskfaktorn för dödsfall och funktionshinder i den europeiska regionen, och orsakar nästan en fjärdedel av dödsfallen och 13 % av funktionshinder. Det har vanligtvis inga symtom, och om det förblir okontrollerat kan det få potentiellt förödande konsekvenser som hjärtinfarkt och stroke. Den europeiska regionen har den högsta blodtrycksprevalensen i världen.

WHO rekommenderar maximala obligatoriska gränser för mängden salt i vanligt konsumerade livsmedel inklusive livsmedel som serveras i restauranger och i kantiner; obligatoriska etiketter på förpackningens framsida för att stödja konsumenterna att göra informerade och hälsosammare val; och upplysningskampanjer för allmänheten för att stödja ett beteende som leder till minskad saltkonsumtion hos befolkningen.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19