A-Ö Webbindex

Internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi: ”Jämlikhet, frihet och rättvisa för alla”

För att lyfta fram både framsteg och utmaningar är temat för den internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi i år: ”Ingen får lämnas utanför: Jämlikhet, frihet och rättvisa för alla.”

– På denna internationella dag mot homofobi, bifobi och transfobi, vill jag lyfta fram det modiga arbete som görs av HGBTIQ+ (lesbiska, homosexuella, bisexuella, transpersoner, intersexuella och queer) människorättsförsvarare som kämpar för att förbjuda diskriminering och säkerställa jämlikhet inför lagen. Ändå finns det en oroande ökning i motsatt riktning. Nya lagar kodifierar föråldrad trångsynthet, utnyttjar rädslor och väcker hat, säger FN:s generalsekreterare António Guterres i sitt uttalande i samband med dagen.

Regnbågsflaggan
Foto: Toni Reed/Unsplash

Det har gjorts många framsteg den sista tiden: Sociala och juridiska normer har skiftat från att kriminalisera HBTQIA+-personer och till att skydda deras rättigheter. Sedan 2019 har 11 länder legaliserat jämställdhet mellan äktenskap. Sedan 2017 har 13 länder tagit bort lagar som kriminaliserar HBTQIA+-sexualitet.

En regnbågsflagga.
Foto: Unsplash/Stavrialena Gontzou

”HBTQIA+ förtjänar full åtnjutande av sina lika rättigheter precis som alla andra”, säger UNFPA:s verkställande direktör Dr. Natalia Kanem. ”Men trots framsteg i många delar av världen lider de ofta fortfarande av allvarlig diskriminering och stigma. Detta är fel. Under konflikter och kriser kan deras rättigheter förbises och deras unika behov av skydd och hälsovård kan förbli otillfredsställda. Att verkligen inte lämna någon utanför innebär att skydda rättigheterna för HBTQIA+-personer i alla miljöer och inkludera dem fullt ut i humanitär beredskap, respons, hjälp och återhämtning.

Dessutom vinner politik som skyddar rättigheterna för sexuella minoriteter och könsminoriteter mark på alla nivåer. Under de senaste månaderna har FN-organ efterlyst transgendervänlig hiv-vård, skydd av intersexpersoners rättigheter och ett slut på diskriminering av HBTQIA+-personer inom hälso- och sjukvården.

– Idag och varje dag, låt oss åta oss att bygga en värld av respekt, värdighet och mänskliga rättigheter för hela världen, påpekade FN:s generalsekreterare António Guterres.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19