A-Ö Webbindex

För fågelälskare är färre insekter dåliga nyheter

Insekter är en viktig energikälla för många flyttfågelarter under häckningssäsongerna och deras långa resor. Insekterna påverkar tidpunkten, varaktigheten och den generella framgången för fåglarnas resa.

För första gången fokuserar Världsdagen för flyttfåglar-kampanjen 2024 på insekternas betydelse för flyttfåglarna och belyser den oro som är relaterad till minskande insektspopulationer.

År 2024 firas Världsdagen för flyttfåglar på två olika dagar, 11 maj och 12 oktober, i linje med fågelsträckets cykliska karaktär på de olika hemisfärerna.

Under sin resa söker fåglar aktivt efter insekter på fält, skogar, våtmarker och olika livsmiljöer under sina mellanlandningar. Tidpunkten för fågelflyttningen sammanfaller ofta med det största insektsöverflödet vid mellanlandningsplatserna, vilken i sin tur ger näring för fåglarna att fylla på sina energireserver innan de fortsätter sina resor.

En fjäril i närbild
Vanlig limefjäril, Foto: Jeevan Jose, Kerala, Indien

Minskat antal insekter har allvarliga konsekvenser för fåglarnas överlevnad

Förlust och störning av insektspopulationer vid häckningsplatser och längs fågelvandringsvägar hotar fåglarnas överlevnad och välbefinnande. Naturliga rum som skogar och gräsmarker som har omvandlats eller hotats av intensivt jordbruk eller urban utveckling och dess effekter, såsom ljusföroreningar, kan resultera i en minskning av insektsbestånden.

Bekämpningsmedel och herbicider utformade för att skydda grödor skadar insekter som fåglar är beroende av för att få mat. En brist på energi- och proteinrika insekter kan hindra fågelvandring och häckning, försvaga immunförsvaret, leda till minskad reproduktionsframgång och ökad dödlighet för vuxna fåglar och deras avkommor.

En arktisk tärna i närbild
Arktisk tärna. Foto:A Weith
Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Behov av proaktiva bevarandeåtgärder

Världsdagen för flyttfåglar 2024 betonar behovet av proaktiva bevarandeåtgärder. Dessa åtgärder inkluderar att minska användningen av bekämpningsmedel och gödningsmedel och, där det är möjligt, övergå till ekologiskt jordbruk. Andra åtgärder är att underhålla och knyta samman områden med naturlig vegetation i jordbrukslandskap som ger mat och skydd åt fåglar och andra arter.

Världsdagen för flyttfåglar är en årlig global kampanj tillägnad att öka medvetenheten om flyttfåglar och behovet av internationellt samarbete för att bevara dem.

 

Ytterligare länkar:

  • World Migratory Bird Day officiella webbplats här
  • Rapport om världens migrerande arter här

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19