Colombia skakat av konflikter

2400 colombia mother 02

2400 colombia mother 02

2.6.2015 – En av de värsta humanitära katastroferna idag utspelar sig i Colombia där interna strider har pågått i 50 år. Det har lett till ett ofantligt mänskligt lidande. 5,7 miljoner människor är på flykt från sina hem (internflyktingar) – 80 procent är kvinnor. För dem hör våld och övergrepp till vardagen.

UNHCR kämpar för att ge kvinnor och deras barn skydd i en våldsam vardag.

Supermodellen och fotografen Helena Christensen reste nyligen med UNHCR till Colombia för att dokumentera situationen för kvinnor som drabbas svårt av våldet i landet.

”Som mamma är det fruktansvärt att höra historier från kvinnorna jag träffat här i Colombia. Ingen ska behöva uthärda vad de har utsatts för: hotet att deras barn kan rekryteras av beväpnade grupper, sexuellt våld, försvinnanden, mord och att fly från sina hem… listan är lång.”

Så beskriver UNHCR-supporten Helena Christensen situationen för kvinnorna i det våldsdrabbade Colombia.

Strider mellan armén och gerillagrupper har pågått i 50 år. Våldet har gjort att 5,7 miljoner människor är på flykt inne i landet – den högsta siffran i världen efter Syrien. 80 procent av dem som flyr är kvinnor, varav hälften utsätts för sexuella övergrepp och könsrelaterat våld.

Källa: Sweden for UNHCR