UNDP rapport: Handel med de fattiga skapar möjligheter för alla

FN:s utvecklingsprogram UNDP presenterade idag en ny rapport som tittar hur vinst och fattigdomsbekämpning kan gå hand i hand. Rapporten: Creating Value for All: Strategies for Doing Business with the Poor – Värde för alla: strategier för handel med de fattiga,  ger företag idéer för hur de kan ta steget vidare från traditionell handel till att få med världens fattiga i arbetet att skapa tillväxt.

”Vi ser tillväxt i världen men samtidigt två miljarder fattiga människor. Detta på grund av att tillväxten inte inkluderar alla,” konstaterade rapportens författare Christian Thommesen från UNDP vid presentationen av rapporten i Bryssel på onsdagen.

”Vi uppmanar företag att göra det de gör bäst – tjäna pengar och gå med vinst. Men det bör vara en inkluderande verksamhet,” tillade Thommesen.

I rapporten har man tittat närmare på 50 olika företag runt om i världen där man har integrerat de fattiga i handeln med syfte att för att göra vinst, skapa tillväxt och nya möjligheter samt för att förbättra människors liv.

”Fattigdom är avsaknad av möjligheter. Det finns en enorm potential men problemet är bristande infrastruktur, lagstiftning och andra möjliggörande faktorer,” konstaterade Thommesen.

Rapporten listar fem strategier som privata affärsverksamheter använt sig av för att framgångsrikt lösa hinder och för att handla med de fattiga. De fem strategierna är 1) anpassa produkterna eller servicen, 2) investera i infrastruktur eller träning, 3) engagera de fattiga för att få kunskap om lokala förhållanden och behov samt för att få deras förtroende, 4) samarbeta med liknande affärsrörelser, frivilligorganisationer eller statliga institutioner och 5) initiera samtal med regeringar för att diskutera lagstiftning.

Läs hela rapporten på: http://www.undp.org/gimlaunch/
Läs mera om UNDP:s initiativ för att skapa inkluderande handelsmodeller på : www.growinginclusivemarkets.org/