Världstoalettdagen: Att synliggöra det osynliga

Världstoalettdagen. 3,6 miljarder av världens befolkning lever utan toaletter, vilket bidrar till att försämra deras hälsa och förorena miljön. Otillräckliga sanitetssystem sprider mänskligt avfall i floder, sjöar och mark och förorenar vattenresurserna. Den 19 november är Världstoalettdagen.

Alla ska ha tillgång till en toalett kopplad till ett sanitetssystem som effektivt eliminerar och behandlar mänskligt avfall. Detta är en fråga om mänskliga rättigheter som omfattar alla, men också en fråga som är nära kopplad till klimatförändringen och kvaliteten på grundvattenresurserna.

Årets Världstoalettdag tar en närmare titt på kopplingen mellan sanitet och grundvatten.

Vad vi alla använder och inte pratar om

Ett skjul i en ökenmiljö, en person står framför dörren
Foto: Tim Mossholder/Unsplash

Det går inte att dölja det faktum att vi använder toaletter varje dag – hemma, i skolan, på jobbet, på restauranger, i köpcentrum, etc. – men vi pratar sällan om dem. Tystnaden kring frågan om toaletter och sanitet kan få dödliga konsekvenser.

Dessutom, trots övertygande bevis som visar fördelarna och den stora avkastningen med att investera i sanitet, fortsätter det att vara ett ”oglamoröst” ämne även för många beslutsfattare. Och detta måste förändras.

Till exempel, innebär det faktum att det råder brist på tillgång till förbättrad sanitet att det kostar länder upp till 7 % av deras BNP årligen. Bristen på säker sanitet har också betydande negativa externa effekter på hälsa och humankapital och har stora ekonomiska konsekvenser.

2015 lanserade FN sin nya globala agenda och sina sjutton hållbara utvecklingsmål att uppnå till 2030. Dess sjätte mål kräver adekvat och rättvis sanitet och hygien för alla.

Varför toaletter?

Varje dag dör mer än 800 barn av diarré som kan kopplas till orent vatten, sanitet och dålig hygien. Nästan hälften av skolorna i världen har inga handtvättmöjligheter och saknar tvål och vatten tillgängliga för eleverna. Rena och säkra toaletter hjälper till att hålla fler flickor i skolan och ökar närvarofrekvensen. Alldeles för många flickor går miste om utbildning bara på grund av bristen på en ren och säker toalett. Särskilt för kvinnor och flickor är ovärdigheten, besväret och faran med att inte ha tillgång till säkert skött sanitet ett hinder för deras fulla deltagande i samhället.

Vatten och klimatförändringar

En toalett som ser nedgången och smutsig ut sedd utanför dörren
Foto: Gabor Monori/Unsplash

Ur klimatförändringsperspektiv sägs det i första hand vara en vattenkris. Som många har upplevt ses effekterna av vatten som översvämningar, stigande havsnivåer, torka, skogsbränder och krympande glaciärer. Översvämningar och stigande havsnivåer kan förorena mark och vattenresurser med saltvatten eller fekalier och orsaka skador på vatten- och sanitetsinfrastruktur, såsom vattenpunkter, brunnar, toaletter och reningsanläggningar för avloppsvatten.  Tillgång till grundläggande sanitet och god hygien är en mänsklig rättighet. Även klimatförändringarna förorsakar problem som relaterar till detta. Och dessa utmaningar kan inte undvikas – de måste vara synliga. Om du är mer intresserad av berättelser runt om i världen, klicka här.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19