A-Ö Webbindex

COP15: ”Utan naturen är vi ingenting”

Klimatkonferensen COP15. FN:s nyckelkonferens för biologisk mångfald, COP15, har börjat i Montreal, Kanada. Förhandlare kommer att sätta upp nya mål och mål som eftersträvar att stoppa den alarmerande förstörelse av naturen som är ett resultat av mänsklig aktivitet.

Konferensen nämns som en stor COP (Conference of Parties) för biologisk mångfald, eftersom den förväntas leda till antagandet av ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald. Detta kommer i sin tur att vägleda åtgärder över hela världen fram till 2030, för att bevara och skydda våra naturresurser.

Delegaterna och arrangörerna hoppas att detta ramverk kommer att ha en mer bestående effekt än den tidigare versionen: vid COP10, 2010, enades regeringarna om att sträva efter ambitiösa mål till 2020, inklusive en halvering av förlusten av naturliga livsmiljöer samt genomförande av planer för hållbar konsumtion och produktion.

En FN-rapport som lanserades samma år påvisade dock att inte ett enda mål hade

En flock pelikaner vid vattenbrynet med berg i bakgrunden
Pelikaner i Laguna Colorada, Bolivia. Unsplash/Tobias Jelskov

uppnåtts fullt ut. Samtidigt genomgår planeten sin största process vad gäller förlust av liv sedan dinosaurie-erans slut: en miljon växt- och djurarter hotas av utrotning.

Naturens gåvor på upphällning 

Det brådskande behovet av åtgärder underströks av FN:s generalsekreterare António Guterres under hans inledningsanförande till konferensen på tisdagen. ”Utan naturen är vi ingenting”, förklarade Guterres.

Guterres riktade sig till multinationella företag som enligt honom ”fyller sina bankkonton samtidigt som de tömmer vår värld på dess naturliga gåvor” och gör ekosystemen till ”troféer för vinst”. Dessutom fördömde han det faktum att rikedom och makt ligger i händerna på ett litet antal extremt rika individer. Detta fenomen, hävdade FN-chefen, motverkar naturen och majoritetens verkliga intressen: ”Till skillnad från miljardärernas vilseledande drömmar finns det ingen Planet B.”

FNs generalsekreterare Guterres på en skärm i konferensmiljö
Generalsekreterare António Guterres framför sina inledande ord under COP15. Evan Schneider/UN Photo

Guterres fortsatte sin skoningslösa attack och beskrev mänskligheten som ”ett massutrotningsvapen” som ”behandlar naturen som en toalett” och ”begår självmord med fullmakt”, en hänvisning till de mänskliga kostnader som förknippas med naturens förluster och biologisk mångfald.

Tre åtgärder för att rädda biologisk mångfald

Generalsekreterare Guterres reducerade de åtgärder som måste vidtas för att rädda naturen till tre huvudområden. Den första handlar om nationella planer med målsättningen att avveckla subventioner och skattelättnader från aktiviteter som bidrar till att förstöra naturen, mot gröna lösningar som förnybar energi, plastavveckling, naturvänlig matproduktion och hållbara resurser. Dessa planer skulle samtidigt erkänna ursprungsbefolkningens och lokalsamhällenas rättigheter som förvaltare av naturen. Den andra gäller den privata sektorn som, hävdade Guterres, måste inse att vinst och skydd går hand i hand.

”Greenwashing”, påpekade Guterres – med hänvisning till ogrundade miljöpåståenden från företag – måste upphöra, och den privata sektorn måste hållas ansvarig för handlingar över alla länkar i alla försörjningskedjor. Förbättrat ekonomiskt stöd för länderna i det ”Globala Syd” utgjorde grunden för generalsekreterarens tredje pelare för handling.Guterres uppmanade internationella finansinstitutioner och multilaterala utvecklingsbanker att anpassa sina portföljer till bevarandet och hållbart nyttjande av biologisk mångfald.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19