COVID-19 and HIV/AIDS: Kolliderande pandemier

Med världens uppmärksamhet fokuserad på COVID-19-krisen är Världsaidsdagen en påminnelse om behovet av att behålla fokus på en annan global pandemi som fortfarande finns hos oss nästan 40 år efter att den uppstod.

COVID-19 har visat att ingen under en pandemi är säker förrän alla är säkra. Att överge människor är inte ett alternativ om vi ska lyckas.

”HIV-svaret har mycket att lära ut om kampen mot COVID-19,” säger FN:s generalsekreterare António Guterres i sitt meddelande på Världsaidsdagen den 1 december. ”Vi vet att för att stoppa AIDS och besegra COVID-19 måste vi eliminera stigma och diskriminering, sätta människor i centrum och grunda våra svar i mänskliga rättigheter och könsresponsiva metoder.”

Trots betydande framgångar är AIDS-nödsituationen inte över. HIV är en verklighet för 38 miljoner människor världen över. Under 2019 hade totalt 12,6 miljoner människor som lever med HIV inte tillgång till livräddande behandling. HIV smittar fortfarande 1,7 miljoner människor varje år och dödar cirka 690 000. Och ojämlikheter gör att de som har minst förmåga att stå upp för sina rättigheter fortfarande är mest drabbade.

Global solidaritet, delat ansvar

Temat för årets Världsaidsdag – ”Global Solidarity, Shared Responsibility” (Global solidaritet, Delat Ansvar) – är en stark påminnelse om att vi fortfarande måste eliminera ojämlikheter och kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive stigma och diskriminering, för att garantera tillgång till vård.

”Finansiellt välstånd bör inte avgöra om människor får den vård de behöver. Vi behöver ett COVID-19-vaccin och HIV-behandlingar och vård som är tillgängliga för alla, överallt, säger Guterres.

I en tid av ”kolliderande pandemier” använder UNAIDS sin expertis som en ledare för ”Folkets vaccininitiativ”, en uppmaning till åtgärder för att ge alla länder och människor – inklusive de fattigaste eller mest marginaliserade – tillgång till en COVID- 19 vaccin.

”Undersökningar, testning och behandling bör vara fritt tillgängligt för alla, även de utan försäkring. Inget land bör glömmas. Skydda mänskliga rättigheter under nedstängningar och stöd dina hälsoarbetare”, säger Dr Jantine Jacobi, UNAIDS representant från Bryssel i en intervju med UNRIC:s webbplats.

Hon är orolig för att HIV i Bryssel har försvunnit från radarn. Det finns en trängseleffekt och uppmärksamheten för epidemin, som fortfarande är stor, bleknar, säger Jacobi.

Nya studier tyder på att hinder för hälso- och sjukvården kan leda till ytterligare 500 000 dödsfall från AIDS. ”Vi ser också ökand stigma och diskriminering bland våra målgrupper, till exempel sexarbetare eller HBTQ-personer. Om de har ett hälsoproblem får de ofta negativa reaktioner och söker därför inte vård,” bekräftar Jacobi.

UNAIDS och fyra andra FN-enheter; UN Women, UNICEF, UNESCO och UNFPA; har lanserat Education plus-initiativet. Det stöder tonårsflickor och unga kvinnor i Afrika att avsluta gymnasiet och förbereda dem för en säker övergång till vuxenlivet. Anledningen är enkel. När tjejer stannar och slutar gymnasiet minskar chansen att få HIV med 50%. Och om du lägger till fler insatser om kvinnors egenmakt, minskar du det ytterligare.

På Världsaidsdagen kan du göra skillnad genom att bära det röda bandet eller genom att använda dina egna sociala medier för att ge kampanjen mer synlighet.