Sista stinget för malaria

Photo: UN Photo/CDC James Gathany

 Photo: UN Photo/CDC James Gathany

25.4.2014 – Ett ökande antal länder har utstakat nationella mål för att eliminera malaria. Men antalet malariafall var fortsättningsvis högt år 2012 med 207 miljoner rapporterade fall, enligt den årliga malariarapporten. 627 000 människor dog som ett resultat av smittan under samma år, största delen av dem barn i Afrika söder om Sahara.

Malaria dödar fortfarande ett barn varje minut. Du har kanske hört det förr – men få inser att det betyder 60 barn per timme, 1 440 per dag, 10 080 per vecka.

Då vi idag firar världsdagen mot malaria, fokuserar vi på att hjälpa länder i deras strävan att utrota malarian en gång för alla. Det är inte en utopi, utan ett nåbart mål. Och de goda nyheterna är att de globala ansträngningarna för att stävja sjukdomen redan bidragit till att rädda uppskattningsvis 3,3 miljoner liv sedan år 2000, och sänkt malariadödligheten med 42 % globalt och 49 % i Afrika.

Malaria orsakas av parasiter, men sjukdomen kan både förebyggas och läkas. Malaria smittar via infekterade myggors bett. Man kan uppnå partiell immunitet mot smittan som ett resultat av år av utsatthet, vilket inte erbjuder totalt skydd men minskar risken för allvarlig sjukdom. Detta är orsaken till att största delen som dör är barn, inte vuxna.

ibc-DD WMD14 403x403 BlackMen malaria är inte bara Afrikas problem. Uppskattningsvis hälften av världens befolkning riskerar att smittas någon gång under sin livstid, eftersom malaria förekommer i Asien, Latinamerika och i vissa delar av Mellanöstern och Europa.
Inför världsdagen mot malaria konstaterar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon: ”Jag hyllar våra flertaliga partners engagemang, vars enade ansträngningar har räddat över 3 miljoner liv sedan år 2000. Många länder har lyckats komma allt närmare en eliminering av sjukdomen.”

Kampanjen ”Roll Back Malaria”, vars slagord är ”investera i framtiden – utrota malaria” strävar till att stärka den politiska viljan runtom i världen och öka investeringarna som behövs för att kontrollera sjukdomens spridning i endemiska länder.  
Däremot dör fortfarande en halv miljon människor av malaria varje år. Alltför många fall förblir odiagnostiserade och obehandlade, och därför är fortsatta bidrag och ökat politiskt engagemang av största vikt om sjukdomen ska kunna utrotas en gång för alla.

Även du kan sprida ordet!
Twitter: Ta ett foto på din handflata med texten #DefeatMalaria