Turism och vatten: Skydda vår gemensamma framtid

World Tourism Organization Network

World Tourism Organization Network

27 september 2013- Världsturismdagen är en ypperlig möjlighet att väcka uppmärksamhet kring turismens roll inom vattentillgång samt hur turismsektorn kan bidra till en hållbar framtid.

Världsturismdagen väcker uppmärksamget kring turism och dess sociala, politiska och ekonomiska värde. Dagen uppmärksammas i september, eftersom turistsäsongen i norr slutar då och säsongen i söder tar fart. Turism är i miljontals människors tankar i september.

I stöd till FN:s internationella år för vattensamarbete är årets tema för turismdagen: Turism och vatten: Skydda vår gemensamma framtid. Målet för år 2013 är att betona det ansvar turismindustrin har för att skydd och förvaltning av vatten.

Generalsekreterare Ban Ki-moon gav sitt utlåtande om ämnet och uppmanade turistinrättningar att dra ner på konsumtion och förbättra på hantering av avloppsvatten. Han påminde även om det individuella ansvar turister har genom att välja miljövänliga alternativ då de reser. ”Genom att lyfta upp sparandet av vatten som en prioritet kan vi bygga den framtid vi vill ha”, sade han.


Som turister har vi möjligheten att bidra till de samhällen vi besöker. Flera kampanjer och webbsidor ger tips och råd på hur man kan resa hållbart. Allt från att stödja lokalsamhällen till att äta på lokala restauranger kan hjälpa. Även som konsument kan man hjälpa genom att inte köpa souvenirer gjorda av utrotningshotade arter eller naturresurser. Ett av de enklaste sätten vi alla kan påverka, är att använda mindre vatten då vi semestrar. Vattenbrist är vanligt på många reseorter som Nordiska turisterna besöker. Ta en snabb dusch och låt inte vattnet rinna då du tvättar tänderna, på detta vis kan vi alla hjälpa skydda vår framtid.