COVID-19: För första gång hålls öppnandet av generalförsamlingen via videolänk

Generalförsamlingen under öppnandet 2019. I år kommer öppnandet hållas via videolänk. FOTO: UN Photo/Cia Pak

Ett av årets största FN-evenemang – Generalförsamlingens öppnande, kommer bli väldigt annorlunda i år som följd av COVID-19-pandemin. Världsledare samlas årligen från hela världen vid FN:s huvudkontor i New York för att diskutera aktuella, globala frågor, och i år var ett veckolångt firande för FN:s 75-årsjubileum inplanerat. Men under torsdagen bekräftade en talesman för FN att världsledare under årets möte uppmanas hålla sina tal genom videolänk.

Det virtuella sättet att ha den mötet är ett resultat av COVID-19-pandemin. Många länder fortsätter möta utmaningar kopplat till hälsa, sociala och ekonomiska fall som följd av krisen. Även om COVID-19-fallen i New York har minskat efter att staden under en period var det globala epicentret för pandemin i april, har USA som land fortfarande de högst rapporterade fallen än något annat land vilket gör det olämpligt att hålla mötet som vanligt.

75:e samlingen via videolänk

Världsledare uppmanas istället att lämna in en förinspelad video med sitt tal. Videon kommer introduceras av en företrädare från varje land, som kommer närvara fysiskt i generalförsamlingen.

Samma procedur kommer användas för flera kommande möten som planerats, bland annat firandet av FN:s 75-årsjubileum, ett toppmöte om biologisk mångfald och ett möte om att uppmärksamma internationella dagen för eliminerandet av kärnvapen.

Beslut genom ’silence procedure’

Beslutet om att använda förinspelade videos för årets samling fattades av generalförsamlingens 193 medlemmar under onsdagen med en ny metod som kallas för ’silence procedure’. Metoden innebär att ordförande för generalförsamlingen ger medlemsstaterna en deadline på 72 timmar för att lämna in invändningar mot beslutet. Om det inte kommer in några invändningar, bekräftas av ordförande att resolutionen har antagits.

Händelser som planerats i samband med årets möte i generalförsamlingen, som exempelvis klimatveckan i New York, har också föreslagits hållas online.