A-Ö Webbindex

Nordiska FN-profiler: Kristjansdottir är fast besluten att göra skillnad

Iris Kristjansdottir är specialist på fred, säkerhet och humanitärt arbete för UN Women-kontoret i Istanbul.

Innan hon började med den här uppgiften har hon varit en viktig bidragsgivare till flykting- och migrationsarbete i inhemska områden på Island i över 15 år. Genom Islands krishanteringsenhet, som är underordnad det isländska utrikesministeriet, fick Kristjansdottir jobb på UN Women i Turkiet.

Idag är hon fast anställd hos UN Women, med en regional portfölj som inkluderar; kvinnors rättigheter, fred, säkerhet, humanitärt arbete och mer har Kristjansdottir händerna fulla.

”Av en slump började jag arbeta inom detta område 2002-2003, efter ett sommarjobb som projektledare för en informationskampanj för flyktingar på Island. Jag hade redan genusstudier som akademisk bakgrund, men det var första gången jag också fick inblick i det viktiga arbetet kring migration, säger Kristjansdottir.

På UN Women har Kristjansdottir Centralasien, Sydkaukasien, västra Balkan och Turkiet som geografiska ansvarsområden.

”Jag är ansvarig för det regionala arbetet som är förknippat med UN Women’s lokala kontor, förutom att säkerställa kontinuitet och hållbarhet i det viktiga jämställdhetsarbetet. Vi samarbetar med nationella och lokala aktörer, civilsamhället och kvinnors rörelser för att samordna våra gemensamma insatser. Under pandemin år 2020 har mycket av arbetet fokuserat på speciellt skydd av FN:s värden relaterade till de utmaningar som många samhällen står inför.

Kvinnliga flyktingar och flickor i Turkiet

Turkiet är världens största värdland och har idag totalt över 4 miljoner flyktingar.

Sedan 2016 har UN Women varit en aktiv aktör i flyktingarbete genom att stärka kvinnors rättigheter genom att säkerställa lika möjligheter för alla.

”Globalt ser vi att kvinnor och andra marginaliserade grupper ofta drabbas hårdare och sämre på grund av konflikter och katastrofer. Vi ser detta i både Syrien och Turkiet, betonar Kristjansdottir.

Kristjansdottir
Foto: UN Women

I Syrien är kvinnors begränsade förmåga att övervinna de civila samhällets svåra utmaningar ett resultat av bristande tillgång till utbildning. Som ett resultat av barnäktenskap, familjens förväntningar och hushållsarbete är möjligheterna för kvinnors akademiska utveckling begränsade.

”Trots att Turkiet är en generös värdnation som arbetar för säkerhet och värdighet, är det en enorm uppgift att ta hand om över 3,6 miljoner syriska flyktingar”, betonar Kristjansdottir.

Huvudagendan för UN Women i Turkiet är att främja fokus på könsfrågor relaterade till flyktingkrisen. Detta innebär bland annat att stärka de nationella och lokala myndigheternas uppmärksamhet relaterat till jämställdhetsarbete. Genom att säkerställa varaktig tillgång till ekonomisk återuppbyggnad, utbildning och andra rättigheter står UN Women i centrum för kampen för jämställdhet.

”Kvinnor och män har olika behov och utmaningar. När en konflikt uppstår är det nödvändigt att dessa avslöjas grundligt och analyseras. Bara på det här sättet kan man bäst möta utmaningarna, säger Kristjansdottir och tillägger att:

«Genom att analysera en utmaning med jämställdhet som utgångspunkt dras svaret ofta från en bredare professionell grund. Det möjliggör en snabbare bedömning av vilka grupper eller områden som drabbas hårdast och var man ska fokusera svaret.

UN Women grundade SADA Women i Turkiet 2017. Organisationen erbjuder utbildning och psykosocial terapi för kvinnliga flyktingar såväl som lokalbefolkningen. SADA Women syftar till att stärka kvinnors ställning i samhället genom sociala initiativ och arbetsprogram. Genom SADA Women har kvinnor möjlighet att; prova nya yrken, lära dig nya färdigheter och starta ditt eget företag. Dessutom stärks också förhållandet mellan flyktingarna och lokalbefolkningen.

Kristjansdottir
Foto: UN Women

SADA Women erkändes av Paris fredsforum 2020 som ett av de tio mest framgångsrika fredsprojekten. Enligt Kristjansdottir har organisationen bara fortsatt att växa och utgör en viktig del av arbetet för att främja kvinnors säkerhet och möjligheter.

De nordiska länderna representerar allmän jämställdhet

”När det gäller länderna i Norden är jämställdhet en naturlig och förväntad del av vardagen. Med min nordiska bakgrund kan jag lättare redogöra för de förändrade sociala normer som är nödvändiga för jämställdhet. Ideologisk och teoretisk syn på jämställdhet är en sak, men att faktiskt leva upp till jämställdhetsprinciper i alla aspekter är något annat, säger Kristjansdottir. Vilket också betonar att vi har gjort stora framsteg trots att det fortfarande finns en lång väg kvar innan nordisk jämlikhet.

”Jämställdhet handlar inte bara om kön utan också om den övergripande sociala nyttan som kommer från lika samhällen. Vi i de nordiska länderna måste vara tacksamma för vår jämlikhet och arbeta hårt för att se till att andra också tar det för givet i ett modernt samhälle. ”

FN-karriär i horisonten

Vilka tips har Kristjansdottir för unga blivande FN-kandidater?

”Det här är en av mina tabloider. Jag skulle vilja se fler unga människor från de nordiska länderna i FN-systemet. Speciellt i form av masskommunikation har vi mycket att lära av den uppväxande generationen, och FN håller dörren öppen för alla kvalificerade och motiverade kandidater. ”

Genom att behandla praktikarbete som en del av utbildningen placerar man sig väl i enlighet med vidare arbete. Man bör inte heller vara angelägen om att be om råd eller vägledning, betonar hon.

”Saker tar tid, ha tålamod under de perioder du känner att du går uppströms”, uppmuntrar Kristjansdottir stödjande.

 

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19