Ungersk design vinner Drop by Drop-tävlingens ungdomspris

Drop by drop

Drop by drop

Ungerska Eszter Szigethy har vunnit Drop by Drop –tidningsreklamtävlingens ungdomspris med sitt bidrag Save Earthlings.

Priset för bidragen av deltagare under 25 ges av Benetton Groups kommunikationsavdelning Fabrica.

Vinnaren kommer att delta in en två veckors kurs på Fabrica, där hon dessutom kommer att ha möjligheten att praktisera under ett års tid.
Ungdomskategorins domare Omar Vulpinari konstaterade att det ungerska bidraget vann både gällande koncept och förverkligande.

”Eszter gjorde ett lysande jobb för att symbolisera temats komplicerade helhet. Konstellationen, där människan bara är en av alla andra invånare på jorden, får mig verkligen att känna skam och ansvarsbördan. Likaså är även förverkligandet av ytterst god kvalitet”, sade Vulpinari i sin motivering till UNRIC.

UNRIC, FN:s regionala informationscenter i Bryssel, öppnade Drop by Drop –designtävlingen den 10 december 2011 i samarbete med UNEP och de övriga Europeiska informationscentren. Tävlingen stöds även av det Nordiska ministerrådet.

I tävlingen ombads européer att planera och utföra en reklam ämnad för dagstidningar, som skulle inspirera människor att spara vatten både nu och för kommande generationer.

Den reklam som vinner huvudpriset kommer att användas och publiceras i stora europeiska medier.
Drop by Drop är en del av FN:s generalsekreterares kampanj ”the Future We Want” före den stora konferensen Rio +20 för hållbar utveckling i Rio de Janeiro i Juni.