A-Ö Webbindex

De europeiska självmordstalen går ner: fortfarande tar 700 000 sitt liv varje år

Den totala självmordsfrekvensen i Europa sjönk från 20 dödsfall för varje 100 000 personer 2011 till 16 per 100 000 2019, en minskning av självmordsdödsfall med nästan 20 % under denna period. Alla europeiska länder har kommit överens om att samarbeta med Världshälsoorganisationen WHO för att genomföra åtgärder för att minska självmord, såsom:

  • begränsa tillgången till självmordsattribut (t.ex. bekämpningsmedel, skjutvapen, vissa mediciner);
  • interagera med media för ansvarsfull rapportering av självmord;
  • främja socio-emotionella livsfärdigheter hos ungdomar;
  • tidig identifiering, bedömning och löpande hantering av alla som drabbas av suicidalt beteende

Enligt uppgifter från WHO dör mer än 700 000 människor av självmord varje år. För varje självmord finns det sannolikt mer än 20 självmordsförsök. Självmord var den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15–29-åringar globalt 2019. Självmord förekommer i alla regioner i världen. Faktum är att 77 % av de globala självmorden sker i låg- och medelinkomstländer.

Två händer som sträcker sig mot varandra
Stigma, särskilt kring psykisk ohälsa och självmord, innebär att många som funderar på att ta sitt liv eller som har försökt begå självmord inte söker hjälp och därför inte får den hjälp de behöver. Foto: Akhil Nath/Unsplash

 

Självmordsförebyggande arbete i Norden

De flesta studier tyder inte på att det inte finns en särskilt stark benägenhet till självmord i Norden. Alla nordiska länder är bland följande 22 länder som inte har visat någon signifikant förändring i självmordstal från 2011 till 2019. I OECD-data om självmordstal från 2014 till 2017 förekommer de nordiska länderna runt eller under medianen. Nordiska rådets välfärdskommitté har presenterat en vision för att förebygga alla självmord. Målet är att sträva efter att minska självmordsfrekvensen i de nordiska länderna med 25 % till 2025.

Även om kopplingen mellan självmord och psykiska störningar (särskilt depression och alkoholmissbruk) och ett tidigare självmordsförsök är väl etablerad i höginkomstländer, sker många självmord impulsivt i krisögonblick med en sammanbrott i förmågan att hantera livet påfrestningar, såsom ekonomiska problem, relationer som tar slut eller kronisk smärta och sjukdom. Att uppleva konflikter, katastrofer, våld, övergrepp eller förlust och en känsla av isolering är dessutom starkt förknippade med suicidalt beteende. Självmordsfrekvensen är också hög bland utsatta grupper som upplever diskriminering, såsom flyktingar och migranter; urinvånare; lesbiska, homosexuella, bisexuella, transpersoner, intersexuella (HBTI) personer; och fångar.

World Suicide Prevention Day (WSPD), som uppmärksammas årligen den 10 september, anordnas av International Association for Suicide Prevention (IASP) och stöds av Världshälsoorganisationen (WHO). Evenemanget representerar ett globalt åtagande att fokusera uppmärksamheten på förebyggande av självmord.

Varje självmord är en tragedi som påverkar familjer, samhällen och hela länder och har långvarig effekt på de människor som blir kvar. Foto Dan Meyers/Unsplash

Det finns hjälp och resurser att få i situationer kopplade till självmord och självmordsförsök. Kontakt finns till exempel här eller här.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19