Ett självmord var 40nde sekund

International Suicide prevention day

International Suicide prevention day

10 september 2013- Varje år begår nästan en miljon människor självmord, det vill säga en person var 40nde sekund. Enligt Världshälsoorganisationen är självmord ett allmänt hälsoproblem i höginkomstländer och ett växande problem i låg- och medelinkomstländer.

Idag är den Internationella suicidpreventiva dagen. Den första årsdagen hölls år 2003 och i år är temat: Stigma: Ett stort hinder för självmordsprevention. Självmord associeras med enormt stigma och bristande tillgång till lämplig vård förvärrar stigmatiseringen kopplad till mentala sjukdomar.

Stigmatisering kan bekämpas på olika sätt. Tillhandahållande av information om självmord och mentala sjukdomar är viktigt, men inte tillräckligt i sig. Det är viktigt att kämpa emot fördomar mot mentala sjukdomar och se till att de som kämpar med mentala problem inte diskrimineras i samhället.

Trots förbättring i minskande självmordsantal, är självmord ett stort problem i de Nordiska länderna. Finland toppar den Nordiska listan med 16.1 självmord per 100 000 invånare per år.

Effektiv prevention kräver ett multisektoralt tillvägagångssätt. I de Nordiska länderna är självmord ofta associerat till depression och alkoholmissbruk. Det finns övertygande bevis om att förebyggande och tillräcklig vård för mentala problem samt uppföljning av personer som tidigare försökt begå självmord, kan minska på dödsantalet avsevärt. Samhället måste ta sitt ansvar för en av de ledande dödsorsakerna bland unga i världen.

Det finns flera instanser och hjälporganisationer i Sverige att vända sig till i svåra situationer. Till exempel hjälper den Nationella hjälplinjen människor som genomgår psykologiska kriser.