De nordiska miljöministrarna fastställde gemensam klimatlinje

De nordiska miljöministrarna anser att Norden har en viktig roll vid de internationella klimatförhandlingarna och det är allt viktigare att en gemensam klimatlinje kan fastställas. Ministrarna sammanträdde i Helsingfors i samband med Nordiska rådets session.

Ministrarna diskuterade hur man genom nordiska åtgärder och initiativ kan medverka till ett bindande globalt klimatavtal. De nordiska ländernas roll vid förhandlingarna blir mer framträdande allteftersom tidpunkten närmar sig för klimatmötet i Köpenhamn i december 2009. Sverige är EU:s ordförandeland hösten 2009 och Danmark är värdlandet för klimatmötet.

"De nordiska ländernas betydelse framkommer också i miljökunnandet. Vi bör ställa vårt miljökunnande till förfogande för att förebygga miljöproblem som orsakas av klimatförändringen och för att förbättra förhållandena i utvecklingsländerna", påminde miljöminister Paula Lehtomäki.

Källa: Finska Miljöministeriet