Globala målen: Om att hålla löftet

Världen ”utmanas som aldrig förr”, sade FN:s generalsekreterare António Guterres på måndagen. Trots detta erbjuder de globala målen för hållbar utveckling fortfarande en tydlig färdplan för att komma tillbaka på rätt spår.

Förra veckan lanserade FN en ny kampanj vid namn, ”Keeping the Promise”. Den digitala kampanjen uppmanar människor runt om i världen att lova att vidta åtgärder för en bättre framtid.

”Det skulle vara lätt att tappa hoppet. Men vi är inte hopplösa. Eller hjälplösa. Vi har en väg till återhämtning. Om vi väljer att ta den”, sade Guterres.

Tillsammans med mer än 30 statschefer talade FN:s generalsekreterare på ”The SDG-Moment” – en betydande händelse som markerade starten på generalförsamlingens högnivåvecka. Händelsen innehöll en debatt kring åtgärder mot COVID-19, och leddes av FN:s främsta tjänstepersoner. Eventet innehöll även en föreställning av K-popbandet BTS, och gästades av Republiken Koreas president.

För FN-chefen handlar detta SDG-ögonblick om att ”gå samman för att rädda vår planet och varandra.”

Evenemanget var utformat för att bygga upp det momentum som krävs för att leverera konkreta åtgärder och hålla löftet om att nå de globala målen.

Förutom världsledare betonade även ledare från näringslivet, civilsamhället, lokala myndigheter, SDG-förespråkare och FN behovet av att skala upp lösningar.

För att FN ska återgå till rätt spår och förhindra de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna, krävs nu en djupgående och global förändring av ekonomier och samhällen.

COVID-19

Under de senaste 18 månaderna har COVID-19 påverkat ekonomier, försörjningsmöjligheter, fördjupat ojämlikheter och riskerar att försätta mer än 70 miljoner människor i extrem fattigdom.

Under samma period har framstegen kring att minska utsläppen av växthusgaser varit för långsamma och förlusten av biologisk mångfald har fortsatt i en extraordinär takt. Detta förvärras av ett djupt ojämlikt globalt svar på pandemin med världens fattigaste länder och människor som främsta offer.

I ett erkännande av det brådskande läget, lanserade FN förra veckan en ny kampanj, ”Keeping the Promise”. Den digitala kampanjen uppmanar människor runt om i världen att lova att vidta åtgärder för en bättre framtid för alla.

Användare uppmanas att välja mellan 11 löften inspirerade av de 17 målen för hållbar utveckling, världens ’to do- list’ för att skydda planeten och dess människor.