Världscancerdagen 2016: “Vi kan. Jag kan”

RS HPV Vaccine in Sao Paulo. Photo Flickr Pan American Health Organization 2.0 Generic CC BY ND 2.0

RS HPV Vaccine in Sao Paulo. Photo Flickr Pan American Health Organization 2.0 Generic CC BY ND 2.0

3.2.2016 – Cancer drabbar alla länder i världen och är den ledande dödsorsaken världen över. Däremot drabbas fattigare länder med mindre resurser hårdare än andra.

Den 4 februari uppmärksammar vi Världscancerdagen som strävar till att sprida information och ena världen i kampen mot cancer.

”En människas födelse- eller bostadsort ska inte få avgöra om hen utvecklar cancer eller dör av sjukdomen”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt meddelande inför den internationella dagen.

Han betonar även de globala målen som ett världsomfattande verktyg för att förbättra hälsovård och preventiva åtgärder.

Mål nr 3 strävar bl.a. till att innan år 2030 minska antalet människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel, samt främja psykisk hälsa och välbefinnande genom förebyggande insatser och behandling. Omkring 70 % av alla dödsfall som resultat av cancer äger rum i låg- och medelinkomstländer.

Årets tema är ”We can.Ican”, dvs. vi kan, jag kan. Minst 30 % av alla cancerfall är ett resultat av fem olika beteende- och dietmönster: ett högt BMI (body mass index), lågt intag av grönsaker och frukter, brist på fysisk aktivitet samt konsumtion av cigarretter och alkohol. Tobak utgör den största riskfaktorn och står bakom 22 % av cancerdödsfallen och 71 % av lungcancerfallen.

”Cancer drabbar alla länder, men de med minst resurser drabbas hårdast”, säger Ban. ”Inget illustrerar detta bättre än bördan av livmoderhalscancer. 8 av 10 nydiagnosticerade kvinnor kommer från världens fattigaste länder, och där sker även 9 av 10 dödsfall.”

”Idag har vi kunskapen, erfarenheten och verktygen för att skydda alla kvinnor, överallt”, tillägger generalsekreteraren. ”Omfattande förebyggande arbete innefattar allt från vaccin, kontroller och förebyggande behandling av symptom.”

Att investera i förebyggande arbete och cancerkontroll är ett mycket kostnadseffektivare alternativ än att handskas med konsekvenserna. Delta i diskussionen med #WorldCancerDay och #WeCanICan.

Mer information om världscancerdagen hittar du här.