Sänd världens ledare ett budskap om fred

Inför den internationella fredsdagen den 21 september har FN skapat en webbplats för att samla in meddelande från människor runt om i världen.

Meddelanden kan man skicka antingen per sms eller genom webbplatsen www.peaceday2008.org.

Meddelandena kommer att presenteras för världens ledare som samlas i New York för FN:s generalförsamling i slutet av september.