A-Ö Webbindex

Finländare och isländare andas frisk luft

Finland och Island finns bland de sju av världens länder som har hälsosam luftkvalitet, avslöjar en ny rapport angående global luftkvalitet.

WHO-data visar att nästan hela världens befolkning (99%) andas luft som överskrider WHO:s riktlinjer och innehåller höga halter av föroreningar. Låg- och medelinkomstländer lider av de högsta exponeringarna.

Den sjätte årliga World Air Quality Report avslöjar oroväckande detaljer om världens mest förorenade länder och territorier 2023. Endast sju länder uppfyllde WHO:s årliga PM2.5-riktlinje (årsgenomsnitt på 5 µg/m3 eller mindre): Australien, Estland , Finland, Grenada, Island, Mauritius och Nya Zeeland. Globalt sett är luften renare än tidigare, men på många håll har luftkvaliteten försämrats de senaste åren.

En vy från natur på Island
Luftkvalitetsindexet på Island är mycket bra, säger nya uppgifter från 2023. Foto: Unsplash/Ricky Kharawala

10 gånger fler partiklar än rekommenderat

WHO rekommenderar att människors andningsluft inte bör innehålla mer än 5 mikrogram fina partiklar per kubikmeter. I de värst förorenade länderna fanns det mer än 10 gånger fler fina partiklar än vad som rekommenderas. Den värsta andningsluften fanns i länder i Syd- och Centralasien: Bangladesh, Indien, Pakistan och Tadzjikistan. Luften är framför allt förorenad av områdets trafik, industri och kolförbränning. Dessutom försämras utsläppen av att många eldar med ved och dynga för matlagning och uppvärmning.

WHO säger att nästan 80% av dödsfallen relaterade till PM₂.₅ skulle kunna undvikas i världen om de nuvarande luftföroreningsnivåerna sänktes till de som föreslagits i de senaste riktlinjerna, enligt en snabb analys utförd av WHO.

En förorenad urban utomhusvy
WHO-data visar att nästan hela världens befolkning (99%) andas luft som överskrider WHO:s riktlinjer. Foto: Unsplash/Kristen Morith

Luftföroreningar orsakar 7 miljoner förtida dödsfall

Varje år beräknas exponering för luftföroreningar orsaka 7 miljoner förtida dödsfall och leda till förlust av miljoner fler friska levnadsår. Hos barn kan detta inkludera minskad lungtillväxt och funktion, luftvägsinfektioner och förvärrad astma. Hos vuxna är  hjärtsjukdomar och stroke de vanligaste orsakerna till för tidig död på grund av luftföroreningar utomhus, och det dyker också upp bevis för andra effekter som diabetes och neurodegenerativa tillstånd. Detta ställer sjukdomsbördan som kan tillskrivas luftföroreningar i nivå med andra stora globala hälsorisker som ohälsosam kost och tobaksrökning.

Ren luft har en betydande positiv inverkan på flera globala mål för hållbar utveckling. Det finns en direkt inverkan i SDG 3 (Hälsa och välbefinnande), och SDG 7 (Hållbar energi för alla).

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19