Delta i internationella ungdomsdagen 12.8!

Den internationell ungdomsdagen firas i år med temat ”Bli sedd, bli hörd! Delta i utvecklingen!” Med temat vill man betona hur viktigt det är att unga deltar i utvecklingen samt lyfta fram de möjligheter som finns för att involvera unga. Dessutom vill man ge ungdomar verktyg så att de själva kan ta beslut och påverka sin framtid.

Här är några exempel på hur du eller din organisation kan markera den internationella ungdomsdagen, 12.8 2007:

– Slå er samman! Skapa en ungdomsgrupp i din närhet eller gå med i en existerande grupp. Internationella ungdomsdagen är ett bra tillfälle att påverka lokala och nationella beslutsfattare i frågor som är viktiga för unga.
– Organisera er! Arrangera diskussioner, möten, kampanjer och seminarier för att lyfta fram saker som känns viktiga, samarbeta med media för att föra fram ert budskap.
– Agera! Ta reda på vem ni kan samarbeta med och vem som kan stöda er i ert arbete. Internationella ungdomsdagen är ett bra tillfälle att ordna ett FN-rollspel eller grunda ett ungdomsråd.
– Fira! Ordna ett tillfälle där ni kan visa vilken viktig roll unga spelar i samhället. Samla unga i er närhet och visa de talanger, kunskaper och intressen som finns.

Läs mera här.