A-Ö Webbindex

12 000 flickor utsätts för kvinnlig könsstympning varje dag

Fler än 200 miljoner flickor och kvinnor som lever idag har genomgått kvinnlig könsstympning. I år kommer nästan 4,4 miljoner flickor att vara i riskzonen för denna skadliga praxis. Det motsvarar fler än 12 000 fall varje dag. Den 6 februari är den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning.

Kvinnlig könsstympning omfattar alla förfaranden som innebär att de kvinnliga könsorganen förändras eller skadas av icke-medicinska skäl och är internationellt erkänd som en kränkning av de mänskliga rättigheterna samt flickors och kvinnors hälsa och integritet.

Flickor som genomgår kvinnlig könsstympning möter komplikationer på kort sikt, såsom svår smärta, chock, extrem blödning, infektioner och svårigheter att urinera, såväl som långsiktiga konsekvenser för deras sexuella och reproduktiva hälsa samt deras mentala hälsa.

Även om kvinnlig könsstympning huvudsakligen är koncentrerad till 30 länder i Afrika och Mellanöstern, är det en universell fråga som även praktiseras i vissa länder i Asien och Latinamerika. Kvinnlig könsstympning fortsätter att förekomma bland invandrarbefolkningar som bor i Västeuropa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland.

En kvinna som står framför en skolklass
Flickor som befinner sig på flykt deltar i en workshop för att öka medvetenheten kring könsbaserat våld och kvinnlig könsstympning i Kosti, Sudan. Foto: UNICEF/Sara Awad

Under de senaste tre decennierna har förekomsten av kvinnlig könsstympning minskat globalt. Idag lider en flicka tre gånger så liten risk att genomgå könsstympning än för 30 år sedan. Att se till att hålla dem på denna nivå hotas av humanitära kriser som sjukdomsutbrott, klimatförändringar, väpnade konflikter med mera som kan leda till att framstegen mot att uppnå jämställdhet och att kvinnlig könsstympning elimineras senast 2030.

Med sju år kvar av detta decennium av handling, måste våra kollektiva mål vara centrerade kring att skapa miljöer där flickor och kvinnor kan utöva sin egen makt och sina val och åtnjuta full rättighet till hälsa, utbildning och säkerhet. För att främja avskaffandet av kvinnlig könsstympning behövs samordnade och systematiska insatser, och det måste engagera hela samhällen och fokusera på mänskliga rättigheter, jämställdhet, sexualupplysning och lägga uppmärksamhet på behoven hos de kvinnor och flickor som lider av dess konsekvenser.

”Vi behöver brådskande investeringar för att nå målet för hållbar utveckling att eliminera kvinnlig könsstympning till 2030. Och vi måste förstärka överlevandes röster och stödja deras ansträngningar att återta sina liv, baserat på deras kroppsliga autonomi,” sa FN:s generalsekreterare António Guterres i ett meddelande på den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning.

Mer information om kvinnlig könsstympning hittar du på svenska här och på engelska här

Tidigare artiklar finns här och här

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19