Olympiska spelen i Peking får grönt godkännande

De olympiska spelen uppfyllde flera av de miljölöften som gavs inför tävlingen, detta visar en utvärdering gjord av FN:s miljöprogram UNEP som presenterades på onsdagen. Arrangörerna lyckades minskade luftföroreningarna och de satsade stort på investeringar i kollektivtrafik och förnyelsebar energi.

Rapporten betonar dock att arrangörerna kunde ha gjort mera för att engagera frivilligorganisationer samt för att minska spelens ekologiska fotavtryck.

”Världens uppmärksamhet var fäst på Peking för att se om de skulle klara av att ordna ett enormt evenemang i flera avseenden, bland annat med tanke på miljön. De uppfyllde sitt löfte om att ordna gröna olympiska spel på flera sätt, bland annat genom att ordna en välfungerande kollektivtransport, sophantering och gröna lokaler”, konstaterare UNEP- chefen Achim Steiner. Läs mera