Den enda acceptabla siffran är noll

“Small farmers can solve the food crisis” - Gates Foundation (CC BY-NC-ND 2.0)

  “Small farmers can solve the food crisis” - Gates Foundation  (CC BY-NC-ND 2.0)

16.10.2014 – Tillgång till mat är en grundläggande mänsklig rättighet. I en värld som producerar tillräckligt med mat för varenda människa på jorden, går ändå fortfarande 805 miljoner människor –en av nio – kroniskt hungriga.

Kostnaderna för hunger faller även den på de mest sårbara. Majoriteten av fel- och undernärda lever i utvecklingsländer, och 60 % av de hungriga är kvinnor. Närmare fem miljoner barn dör av undernäring varje år. 4 av 10 barn i fattiga länder är undernärda.

Hunger leder dessutom till ökad global osäkerhet, degradering av miljön och ökad migration. Enligt data från en serie av studier under titeln ”Cost of Hunger in Africa”, hungerkostnaden i Afrika, kan hunger minska ett lands arbetsföra med 9,4 % och skära ned på BNP med 16,5 %. Detta utgör ett ytterligare hinder för länder som verkligen skulle vara i behov av ökade investeringar och tillväxt.

Att utrota hunger är därför inte bara en moralisk fråga – det handlar även om utveckling och internationell stabilitet.

Världslivsmedelsdagen den 16:e oktober är en dag då vi belyser aktion mot hunger, och människor runtom i världen engagerar sig för att utrota hungern under vår livstid. Ett enkelt faktum kvarstår: då vi talar om hungrande, är den enda acceptabla siffran noll.

”Idag finns det 100 miljoner färre hungriga än bara 10 år sedan”, påpekar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. ”Sextiotre länder har halverat andelen undernärda. Vår vision om noll hungrande människor är inom räckhåll.”

Men för att nå målet krävs ytterligare åtgärder. Därför lanserade Ban Ki-moon kampanjen ”Zero Hunger Challenge” i juni 2012, och FN:s generalförsamling har utlyst 2014 till året för familjejordbruk. Detta sänder en stark signal till det internationella samfundet om vikten av livsmedelssäkerhet, och om det faktum att mat och hunger går hand i hand med nationella och globala säkerhetsfrågor.

De nya målen för hållbar utveckling erbjuder även de en möjlighet för världsledare att enas om mer ambitiösa mål för att utrota hungern en gång för alla.

”År 2015 har vi chansen att vända vindarna. Att uppnå millenniemålen, utforma en ny agenda för hållbar utveckling och ingå ett meningsfyllt, universellt klimatavtal”, avslutar Ban. ”En värld fri från hunger, där alla människor har lika rätt till mat, är central för den framtid vi vill se.”

UNRIC:s relaterade länkar:

Artikel: Brasilien: en världsmästare i kampen mot hunger
Artikel: Kvinnors egenmakt är första steget mot en värld utan hunger