A-Ö Webbindex

Urfolkens kamp i Norden

I en ny dokumentär uppmärksammas det samiska folkets plats i det finländska samhället och konflikterna de drabbas av. Samerna är Nordens ursprungsbefolkning, de bor i Sápmi som sträcker sig över Finland, Norge, Sverige och nord-västra Ryssland. Under veckan, som startar med Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering den 21:a mars, pågår en kampanj för att stötta alla de som fallit offer för rasism och diskriminering.

Coronapandemin har särskilt påverkat minoriteter och många av dem har i ännu högre utsträckning utsatts för diskriminering på grund av etnicitet eller nationalitet. Året kampanj och FN-dag uppmärksammar särskilt vikten av unga människors insatser mot diskriminering och rasism. Världens barn och unga är framtiden, de kan utbilda sig på olika sätt, ifrågasätta rådande strukturer som upprätthåller rasistiska system och kan visa vägen mot ett bättre samhälle.

Diskriminering idag

En av förespråkarna för Nordens minoriteter är den samiska filmregissören Suvi West. Hennes nya dokumentär heter Eatnameamet – Vår tysta kamp och tar upp samernas ställning i det finländska samhället, hur samerna behandlas och alla de konflikter som fortfarande pågår.

”Min film handlar om den finländska regeringens politik mot samerna och de kolonialistiska strukturer som drabbar landets samer. Diskriminering är komplext och det tränger in i både samhälle och politik. Rasismen är utbredd och sker överallt.” förklarar Suvi West.
Människor är ofta omedvetna om det samiska folkets historia och deras situation idag. Det är problematiskt eftersom svårigheterna i Sápmi fortsätter, år efter år.
”Om vi pratar om norra Finland så är det grov rasism mot samerna det handlar om. I södra Finland är rasismen mer vardaglig och attityden nonchalant,” berättar Suvi West. ”Trots det här vet de flesta inte om att samerna är ett urfolk precis som aboriginer, maorier eller indianer. Vi är inte Finland egendom, vårt land är inte någon lekpark dit man bara kan åka till, ta semester eller etablera gruvor.”

Suvi West
Suvi West är same och regissören bakom filmen Eatnameamet. Foto: Riitta Supperi

Förenta Nationernas generalförsamling understryker att alla argument som antyder att en ras står över en annan är saknar vetenskaplig grund. Alla FN:s medlemsstater förväntas åtgärda all diskriminerande behandling som förekommer både i offentlig och privat sektor. Det är dessvärre sällan så enkelt.

”Representanterna i Finlands regering har helt struntat i det samiska folket och har trampat på våra rättigheter” menar Suvi West. ”Det samiska folkets framtid påverkas av beslut som fattas, det gäller till exempel Tana-avtalet om fiskerättigheter och den nya Metsähallitus-lagen. FN har redan tidigare påtalat att Finland kränker samernas rättigheter.”

Den fortsatta kampen

Även om utbildningssystemet i Finland är ett av världens bästa finns det brister. De finska eleverna lär sig väldigt lite, om ens något alls om samerna. Suvi West påpekar att det är en stor del av problemet kring hur samerna behandlas, folk har helt enkelt aldrig fått lära sig om samernas kultur och historia.

”I många år har samerna fått strida för att kunskap om samerna ska införas i den nationella skolplanen. Av någon anledning vill inte skolsystemet göra förändringen och samerna exkluderas. Universiteten behöver också ta det på allvar och göra upp en plan för hur det kan vara en trygg plats för samer och andra minoriteter.”

Samerna har länge fått slåss för sina rättigheter men den samiska kulturens överlevnad står nu på spel. Situationen har blivit så pass allvarlig eftersom det som händer inte finns i det allmänhetens medvetande, kampen sker i det tysta.

”Jag upplever att den yngre generationen redan är förlorad på den punkten. De har aldrig exponerats tillräckligt eller fått korrekt information om samerna.”

När skolan inte förser eleverna med kunskap finns utrymme åt fördomar och förutfattade meningar att föras vidare från en generation till nästa. Då upprätthålls attityderna mot samer.

”Vanligt folk är nog inte elaka eller vill andra illa det handlar snarare om att de är omedvetna,” poängterar Suvi West.

Hon tar upp ett exempel där studenter vid Oulu Universitetet ifrågasatte att skolan marknadsförde musikutbildningen med att appropriera en samisk trumma. Studenterna utsattes för en hatkampanj på campus. ”De fick utstå dödshot för det,” förklara hon.

Fördomarna hindrar

Även om Suvi Wests film fokuserar på samernas situation i Finland framhåller hon att samma problematik finns i fler länder eftersom Sápmi och det samiska folket befinner sig mellan fyra olika landgränser.

Enligt Suvi West kan rasismen vara svår att upptäcka eftersom den är så invand. ”Saker kan verka oskyldigt för andra men för minoriteterna som hela tiden blir utsatta för fördomar, exotisering och att ständigt bli förminskade är det systematiserat.”

För att förstå vad någon annan går igenom måste man vara öppen för att lyssna till dem med tålamod.

Ungdomar och text mot rasism”Innan jag gjort den här dokumentärfilmen när jag pratade politik och sociala frågor verkade folk tro att mina åsikter berodde på att jag var en person med negativ attityd. Det är en upplevelse jag delar med många andra samer. Den andra extremen är alla de som istället ska tycka synd om mig och vill fråga om mina personliga erfarenheter. I själva verket vill jag peka på den strukturella rasismen och visa på vad en hel folkgrupp utsätts för.”

Samtidigt har dokumentären fått fin kritik från de som sett den. ”Den feedback jag fått från de som sett den har värmt mitt hjärta. Många tycker den är bra men också chockerande, de förstår inte varför ingen berättat de här sakerna förut.”

Tid för förändring

För att nå en förändring behöver ämnet hamna på samhällets gemensamma agenda. Tyvärr riskerar ofta diskussioner för minoriteter att hamna snett, de håller inte alltid en respektfullt nivå vilket riskerar att förvärra situationen. Media har ett stort ansvar för hur allmänheten tar del av information kring minoriteter. Samtidigt påpekar Suvi West att journalister inte alltid är pålästa kring samernas situation vilket kan försvåra ytterligare. Dessutom, när samerna väl får chansen att berätta om sina erfarenheter är det inte alltid välkommet.

”Det har hänt att samer får utstå hot och hat efter att ha ifrågasatt Finlands suveränitet över Sápmi eller förtrycket mot samisk kultur.”

Europas urfolk behöver stöd och rättigheter. Diskrimineringen måste få ett slut. Förenta Nationerna uppmanar alla att delta i sociala medier och kampanjen mot rasism, fördomar och intolerans. Delta genom att använda hashtag #FightRacism eller genom UNICEF:s Voices of Youth.

Relaterade artiklar

Samerna – Vi är landets urinvånare

Globala målen översatta till samiska

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19