Barn bör vara barn, inte soldater

10.3.2014 – FN har lanserat en ny världsomfattande kampanj för att eliminera utnyttjandet av barn i krig innan 2016. Tusentals barn används för ögonblicket i väpnade gruppers och arméers tjänst i väpnade konflikter runtom i världen.

”Då vil hjälper en barnsoldat att komma över sina traumatiska erfarenheter och förbereda sig för en ny framtid, gör vi mer än att lappa ihop ett brustet liv. Vi lägger den första byggstenen för en nation sliten itu av konflikt”, säger UNICEF:s exekutiva direktör Anthony Lake. Kampanjen ”Barn, inte soldater” (Children, Not Soldiers) uppmanar såväl regeringar som regionala och icke-statliga organisationer att samarbeta med FN för att intensifiera ansträngningarna för att nå målet av noll barn i konflikters tjänst av några som helst väpnade grupper.

Tio år sedan krävde FN:s säkerhetsråd att länder som använde sig av barnsoldater skulle lägga upp konkreta planer för att eliminera deras användning. Idag finns fortfarande åtta regeringstrupper på listan över länder som fortsätter rekrytera och använda barn i väpnade konflikter. Dessa länder, enligt den årliga rapporten över barn och väpnade konflikter, är Afghanistan, Tchad, Sydsudan, Myanmar, Somalia, Demokratiska Republiken Kongo, Jemen och Sudan. De sex förstnämnda har signerat handlingsplaner med FN, och Jemen samt Sudan har uttryckt sitt engagemang i frågan.

Social-Media-Posting-1Enligt rapporten för 2013 har även andra länder begått grova brott mot barns rättigheter – t.ex. den Centralafrikanska republiken samt Syrien. Barn har rekryterats och använts som soldater, kockar, budbärare och till och med som mänskliga sköldar. Flickor – och i vissa fall även pojkar – har rekryterats för sexuella tjänster.

”Alla barn förtjänar skydd, inte exploatering. De hör hemma i skolklasser, inte i arméer och på stridsfält. Barn borde beväpnas med pennor och häften, inte vapen”, säger FN:s generalsekreterare i sitt tal till FN:s säkerhetsråd under lanseringen av det nya initiativet.

”Vi kan inte förlita oss på hopp då lidande barn i konflikt behöver vår hjälp”, sade FN:s specialrepresentant för barn i väpnade konflikter, Leila Zerrougui. ”Endast konkreta åtgärder gör skillnad i slutändan.”

Även du kan engagera dig! #CHILDRENnotsolidres – #BARNintesoldater