FNs 75-års jubileum – 75 olika sätt som FN gör skillnad: Bevara platser med särskilt värde för människan

Varje vecka publicerar vi en eller två korta berättelser för att visa hur FN gör skillnad i världen och för att fira att FN fyller 75 år 2020!

Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är FNs utbildnings-, vetenskapliga- och kulturella organisation som har hjälpt 167 länder att bevara historiska monument, kultur- och naturplatser med särskilt värde. Organisationen har lyckats med att förhandla fram konventioner med mål om att bevara kulturminnen, kulturell mångfald och andra platser med speciella värden för mänskligheten. Över tusen sådana platser har blivit inkluderade i Unescos världsarvslista.

Kulturens makt till att förändra samhällen är tydligt i dagens globaliserade värld. Kultur tas i uttryck på många olika sätt – från historiska monument och museum till traditionella ritualer och moderna konstformer. Det berikar vårt liv på många olika sätt. Kulturarv är en källa till identitet och känsla av samhörighet för samhällen som påverkas av snabba sociala, ekonomiska och teknologiska förändringar. Kreativitet bidrar till att bygga öppna, inkluderande och mångfaldiga samhällen. Både kulturarv och kreativitet bidrar till grunden för innovativa, livfulla och välmående samhällen.

Unesco är mycket respekterade för sitt arbete med kulturarven och för att ha skapat en unik global plattform för internationellt samarbete baserat på mänskliga rättigheter och enade värderingar. De internationella konventionerna har som mål att skydda världens kulturarv och naturhistoriska ställen, så som anrika arkeologiska platser, platser under vatten, museum, muntliga traditioner och andra former av arv, samt att stötta kreativitet, innovation och uppkomsten av dynamiska kulturella sektorer.

Läs mer här: https://en.unesco.org/themes/protecting-our-heritage-and-fostering-creativity

FN75 logo