FN-experter: Större ansträngningar krävs för att bekämpa afrofobi och rasdiskriminering i Sverige

Jorgen Schyberg 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Jorgen Schyberg 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

8.12.2014 – Afrosvenskar och afrikaner utsätts för rasism och hatbrott trots ansträngningar från myndigheters sida att motverka diskrimineringen,varnar en FN-expertgrupp idag.

”Afrosvenskar och afrikaner som vi talat med uttrycker sina erfarenheter gällande många olika former av diskriminering på basen av deras hudfärg, ras, religion och kön”, säger experterna efter att ha avslutat en officiell femdagarsresa till Sverige.
”Vi välkomnar regeringens planer för att utveckla en människorättsstrategi och andra åtgärder som kan motverka rasdiskrimineringen afrosvenskar och afrikaner nu utsätts för.”

Experterna berömde speciellt regeringens politik som prioriterar adressering av afrofobi och olika program för att öka medvetenhet i kampen mot xenofobi och rasism, samt andra institutionella mekanismer på lokal nivå vars mål är att förebygga och motverka rasdiskriminering.

2868660058 e1310e0e2f zDäremot uttryckte de sin oro för ”osynligheten och bristen på erkännande av det faktum att människor av afrikanskt ursprung förblir en speciellt utsatt grupp i landet.” Under sitt Sverigebesök hörde experterna även representanter från det civila samhället, forskare och offer för rasdiskriminering gällande såväl hälsa, tillgång till bostad, arbete och annan grundläggande service.

Experterna informerades även om att de rasistiska och främlingsfientliga attityderna gentemot migranter och flyktingar ökat.

”Rasdiskriminering kommer även till uttryck genom brist på jämlik tillgång till rättvisa hos rättsliga instanser, rasprofilering och misslyckandet med att effektivt undersöka och ställa förövare av afrofobiska hatbrott inför rätta”, noterar experterna. ”Vi är oroade över att detta skapar känslor av misstänksamhet gentemot lagstiftande organ och polis inom vissa samhällsgrupper, och avskräcker dem från att söka hjälp om de faller offer för brott.”

”För ett land som uppfattas ha en lång tradition av tolerans och öppenhet, är tystnaden kring rasism och rasdiskriminering förvånande och oroande”, avslutar experterna.

Experterna besökte Stockholm, Malmö och Lund mellan 1-5 december. Expertgruppen kommer att presentera en rapport och sina rekommendationer inför FN:s råd för mänskliga rättigheter i september 2015.