Från Shakespeare till Smartphone

23.4.2014 – Från Hamlets berömda ”to be or not to be” till serier på teven, översvämmas vår vardag av uttryck och fraser på engelska. Vi ser reklamer överallt, vi ser på film på engelska och använder olika förkortningar och slangord i vårt dagliga språk. Och vem har inte då och då använt sig av svengelska?

Idag, på Shakespeares födelsedag, firar FN och det internationella samfundet dagen för det engelska språket. Engelska är inte bara ett reklamernas och filmernas språk, men även ett arbetsspråk i största delen av världens multinationella företag och institutioner, eller t.ex. EU och FN. Inom den akademiska världen talar forskare ofta engelska tillsammans och två tredjedelar av världens vetenskapsmän och –kvinnor läser på engelska.

Vi nordbor har ett visst försprång tack vare våra teveserier som inte dubbas – vi anammar språket passivt redan från barnsben och lär oss det relativt lätt. Engelskans internationella räckvidd och internets lingua franca bygger broar över hela världen och fortfarande är engelskan det populäraste andra språket världen över.

Engelskan har även en speciell position i den litterära världen, och dess inflytande över det tryckta ordet är enormt. Av de närmare 130 miljoner böcker som uppskattas vara tryckta i världen, är en stor del publicerad på engelska. Enligt vissa uppskattningar är ungefär 40 % av världens nya böcker utgivna av engelska tryckerier. Vare sig vi talar om Hamlet, Harry Potter eller Sagan om Ringen, har de engelska författarna fångat såväl vår uppmärksamhet som fantasi.

Denna intrikata länk förstärks idag. Samtidigt som vi firar det engelska språkets dag, firar vi faktiskt även Världsdagen för böcker och upphovsrätt. Böcker ger oss inte bara en möjlighet att fly in i fantasins värld och utforska nya världar, de förmedlar även fakta och realiteter från världens alla hörn.

Men även böcker står inför förändringens tidsålder. Även om många fortfarande föredrar den gamla goda tryckta versionen, finns böcker idag även tillgängliga för läsning på våra surfplattor och kan delas med läsare världen över. Men vad man bör minnas är att bakom varje bok finns det timtals – ibland åratal – av arbete utfört av en författare.

Så innan du delar med dig av en bok du skaffat online, ta dig några minuter för att kolla upp rättigheterna. Upphovsrätt handlar inte om tråkiga, byråkratiska paragrafer ämnade att göra livet surt för vanliga dödliga – den handlar om att ge författare möjligheten att kunna fortsätta skapa, skriva och ta oss till fantasins obegränsade land.