A-Ö Webbindex

Den internationella domstolen uppmanar till skydd av palestinier men kräver inte eldupphör

Den internationella domstolen ICJ beordrar inte ett eldupphör i Gaza, trots förväntningarna på en linjedragning om att stoppa striderna.

Domstolens preliminära utslag gäller en anmälan mot Israel som Sydafrika lämnat in. Däremot uppmanar domstolen Israel att göra allt för att förhindra dödandet av palestinier. Israel bör också avstå från åtgärder som kan åsamka palestinierna allvarliga fysiska eller psykiska skador eller som försvårar förlossningar för palestinska kvinnor. Israel bör lämna in en rapport inom en månad i anslutning till fallet.

Domstolens avgörande gäller endast Sydafrikas krav på ett eldupphör i väntan på domstolens slutliga beslut gällande anklagelserna som folkmord i Gaza. Avgörandet i folkmordsfrågan väntas ta flera år. Trots att domstolen inte kräver eldupphör så konstateras att befolkningen i Gaza måste garanteras en viss nivå av skydd.

Den internationella domstolen uppmanar Israel att försäkra sig om att dess militära styrkor förebygger folkmordshandlingar och bestraffar alla offentliga uttalanden som kan ses som uppmaningar till ett folkmord i Gaza. Domstolen kräver också åtgärder för att försäkra det humanitära tillträdet till området.

Den internationella domstolens utslag är bindande. Det finns ändå ingen mekanism för att genomdriva domstolens beslut.

Läs mer här.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19