Det aldrig tidigare skådade missbruket av innovativa droger, ”legal highs”, måste bekämpas

pills

 

pills

5.3.2013 (Wien) –INCB:s årsrapport belyser vikten av delat ansvar för att minska det drogrelaterade lidandet, varnar för den globala handeln av drogprekursorer samt missbruket av receptbelagda läkemedel, och belyser regionala trender

Nya psykoaktiva substanser, kända som ”legal highs” och design- eller innovativa droger, är ett ökande hot för den allmänna hälsan. Detta enligt FN:s Wien-baserade internationella narkotikakontrollstyrelse INCB:s årsrapport för 2012 som lanserades i London idag.

Dessa nya psykoaktiva substanser är lättillgängliga över nätet, och det totala antalet substanser, varav det redan finns hundratals på marknaden, ökar ständigt. INCB uppmanar till gemensamma, organiserade åtgärder av medlemsstaterna för att motverka tillverkningen, smugglingen och missbruket av dessa substanser.

Styrelseordförande Raymond Yans sade: ”Under de senaste åren har vi sett en aldrig tidigare skådad ökning av missbruk av nya psykoaktiva substanser. Bara i Europa dyker det upp närmare en ny substans per vecka. Tidigare, mellan 2000 och 2005, rapporterades i genomsnitt fem nya substanser per år. Klara åtgärder måste vidtas av regeringar för att förebygga och handskas med missbruket av dessa så kallade ”legal highs” som redan utgör ett hot mot den allmänna hälsan och en betydande utmaning för hälso- och sjukvården.”

Missbruket av receptbelagda läkemedel: allvarliga hälso- och sociala risker i många länder

Missbruket av receptbelagda läkemedel har fortsatt att öka i alla regioner i världen, och har ökat speciellt markant under de senaste åren. De utgör en betydande social och hälsomässig utmaning, enligt INCB-rapporten. Styrelseordföranden sade vidare: ”Vi är speciellt oroade över den ohejdade ökningen av de redan höga nivåerna av konsumtion och missbruk av läkemedel ämnade för behandling av uppmärksamhetsstörningar och hyperaktivitet (ADHD) i många länder.”

Nordamerika den största drogmarknaden, Europa förblir stabilt

Trots minskad förekomst av vissa droger förblir Nordamerika världens största olagliga marknad för droger och även den region som uppvisar den största drogrelaterade dödligheten. Enligt uppskattningar är ett av tjugo dödsfall i åldersgruppen 15-64 drogrelaterat. Missbruket av olagliga substanser i Europa har stabiliserats under de senaste åren, även om det fortsättningsvis befinner sig på en hög nivå. Emellertid förblir de nya psykoaktiva substanserna en betydande utmaning i västra och centrala Europa. Antalet webbsidor som säljer psykoaktiva produkter, ämnade för EU-länderna, har mer än fyrdubblats under de två senaste åren, med 690 webbsidor i januari 2012.