Flickor kan förändra världen

11.10.2019 – Sedan 2012 har den 11 oktober uppmärksammats som den Internationella flickdagen. I år uppmärksammas dagen under temat “GirlForce: Unscripted and unstoppable” och firar framstegen av, med och för flickor sedan antagandet av Pekingdeklarationen.

För nästan 25 år sedan besökte 30 000 kvinnor och män från nästan 200 länder Peking, Kina, för Förenta Nationernas fjärde kvinnokonferens. Med fast beslutenhet om att erkänna kvinnors och flickors rättigheter som mänskliga rättigheter resulterade konferensen i antagandet av Pekingdeklarationen och dess handlingsplan, den mest omfattande politiska agendan för att stärka kvinnor.

Sedan deklarationen antogs har kvinnor och flickor över hela världen fört dagordningen framåt och lett globala rörelser i frågor som sträcker sig från sexuell och reproduktiv hälsa till rätten till lika lön. Fler flickor idag går i och avslutar skolan, färre gifter sig eller blir mammor medan de fortfarande är barn och fler får de färdigheter de behöver för att klara sig i det framtida arbetslivet.

– Vi måste upprätthålla lika rättigheter och en rättvis födelning av makt och inflytande för alla flickor i våra familjer, samhällen och nationer. Flickor kan vara starka aktörer för förändring och ingenting bör hindra dem från att delta fullt ut på alla områden, säger FN:s generalsekreterare António Guterres.

Idag har rörelserna som leds av flickor och kvinnor växt. De organiseras av och för unga flickor och hanterar frågor som barnäktenskap, ojämlikhet i utbildning, könsbaserat våld och klimatförändringar. Och de finns överallt i olika format – bland annat i flyktinglägret Kakuma i den torra öknen i nordvästra Kenya.

I Kakuma-lägret finns mer än 186 000 invånare som främst kommer från Afrikas horn and Stora sjöregionen i Afrika. I Kakuma, liksom över hela världen, upplever många unga kvinnor ojämlik tillgång till utbildning och kompetensutveckling. Men på Angelina Jolie Primary School i Kakuma, en internatskola för flickor, lär sig flickor att designa webbplatser och dataspel som en del av sin utbildning.

Foto: UN Women/Ryan Brown

Eleverna Umohoza Hurlarain, Nyamam Gai Gatluak och Mumina Khalif utanför Angelina Jolie Primary School.

– Jag skulle vilja att alla tjejer får veta att de kan göra fantastiska saker, säger Nyamam Gai Gatluak, en av eleverna som lär sig datorprogrammering vid skolan.

Nyamam och hennes vän Umohoza Hurlarain har blivit förespråkare för sig själva och sina kamrater och kämpar mot de könsförskjutningar och stereotyper som hindrar tjejer från den kunskap och de färdigheter som de själva finner så värdefulla.

– Om du har en talang eller en dröm, låt folk veta det. Visa det för folk. Visa dem att vi är kapabla och att vi kan förändra världen, säger Umohoza i en intervju med FN:s organisation för jämställdhet och kvinnors egenmakt, UN Women.

För att säkerställa att alla flickor kan nå sin fulla potential behöver vi samordna arbetet och investeringarna i deras hälsa, säkerhet och utbildning, säger António Guterres.

– För varje år extra en flicka är kvar i skolan efter de nio första åren ökar hon sin framtida inkomst med så mycket som 25 procent. Om alla flickor och pojkar avslutar sin gymnasieutbildning, skulle 420 miljoner människor kunna lyftas ur fattigdom.

_____________________

Läs en längre artikel om programmering i Kakuma: UN women.
Mer information om Internationella flickdagen: UN International Day of the Girl Child.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19