Dagen för noll diskriminering

UNAIDS Asia and the Pacific

UNAIDS Asia and the Pacific

28.2.2015 – Mer än 65 år sedan den universella deklarationen för mänskliga rättigheter antogs, genomsyras samhällen fortfarande av diskriminering.

Diskriminering är ett klart brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är olagligt, omoraliskt, sårande och inhumant. Alltför många människor världen över möter diskriminering i sin vardag på grund av ras, religion, nationalitet, sexuell läggning, handikapp, kön eller ålder.

Men individer och samhällen kan tillsammans förändra världen  – varje dag, och överallt. Den internationella dagen mot diskriminering är ett av redskapen för att samla information, förespråka tolerans och empati samt arbeta för fred.

Den 1:a mars markerar FN den internationella dagen mot diskriminering. Dagen symboliseras av fjärilen som ett tecken på förändring.

”Diskriminering skall inte tillåtas passera”, konstaterar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. ”Alla har rätt att leva ett liv i respekt och värdighet.”

För att motarbeta diskriminering finns det mycket man själv kan göra. Uppmuntra till tolerans, motverka orättvisor, tala ut och gå emellan då mobbning eller diskriminering äger rum, stödja personer som utsatts för diskriminering samt det enklaste: att själv föregå med gott exempel.

”Vissa av världens största utmaningar kan lösas helt enkelt genom att utrota stigma och diskriminering”, säger chefen för UNAIDS, Michel Sidibé. ”Att förbinda sig till en värld utan diskriminering är inte ett alternativ, det är en skyldighet.”

Delta i diskussionen med hashtag #zerodiscrimination

Mer info hittar du på https://www.facebook.com/zerodiscrimination

1500x500 Header photo TW