Norden jämställt? Visst, år 2035

Foto: Norden.org

Foto: Norden.org

6.3.2014 – Hört talas om Arbetsliv i Nordens jämställdhetsbarometer? Inte? Den speglar jämställdheten i de nordiska länder enligt om det är en man eller kvinna som sitter i 24 olika maktpositioner i samhället.

För första gången har ett nordiskt land nått fulla poäng. Det är Norge som i samband med regeringsskiftet i fjol höst kom upp i hela 22 poäng. 20 poäng krävs för full jämställdhet.

Norge toppar även FN:s utvecklingsorgan UNDP:s index för mänsklig utveckling i världens länder. Det så kallade HDI (Human Development Index), som väger samman tre grundläggande aspekter av mänsklig utveckling: inkomst, hälsa och utbildning.

Jämställdhet kan mätas på många sätt. Att en kvinna blir minister behöver inte betyda att hon därmed för en politik som gynnar jämställdheten. Men vem som sitter vid makten är inte obetydligt. Det påverkar hur vi ser samhället och vilka möjligheter som finns för samhällets medlemmar. Att Norge samtidigt har både en kvinnlig statsminister och en kvinnlig finansminister, samtidigt som både LO och arbetsgivarorganisationen har kvinnliga chefer, har aldrig skett tidigare i Norden.

I andra länder har det varit tillbakaslag. Det gäller framförallt Island, som 2013 bara var två poäng från jämställdhet i barometern. Efter regeringsskiftet i maj rasade Island till åtta poäng. Det är fortfarande ett poäng mer än Finland, med sju poäng.

Land Poäng 2014  Ändring
Danmark 16 -1
Finland 7
Island 8 -10
Norge 22 +13
Sverige 10
Norden 63 +2

Tack vare Norge blev talet för hela Norden 63 poäng, två poäng fler än 2013. Eftersom varje land har maximalt 40 poäng, eller 200 poäng för hela Norden, motsvarar 100 poäng full jämställdhet. Det är därför fortfarande långt kvar.

I den nuvarande takten blir hela Norden jämställt – mätt med AiN:s barometer – först 2035.

Läs hela artikeln på arbeidslivinorden.org