Det varmaste årtiondet någonsin orsakade extrema väderförhållanden.

Areal view of houses after "Hanna", Haiti 2008

Areal view of houses after "Hanna", Haiti 2008

8 juli 2013- Världen upplevde under år 2001-2010 aldrig tidigare skådade extrema väderförhållanden med grava effekter. Årtiondet var det varmaste sedan moderna mätmetoder togs i bruk på 1850 talet vilket betyder att den globala uppvärmningen fortsätter ske, enligt den nya rapporten som lanserades förra veckan av Meteorologiska världsorganisationen (WMO).

Årtiondet var det varmaste för båda hemisfärerna samt land och havsyttemperaturer. Under årtiondet upplevdes flest tropiska cykloner i norra Atlanten sedan 1855, världens glaciärer och polarisar förlorade mer massa under 2001-2010 än någonsin tidigare. Under årtiondet dog fler än 370 000 människor på grund av extremt väder och klimatförhållanden, i bland annat värmeböljor, köldperioder, torka, stormar och översvämningar. Denna siffra är 20 % högre än under det tidigare årtiondet.

År 2010 var det varmaste året i historien, året då Ryssland drabbades av extrem värmebölja som tog 55 000 liv. År 2010 är även registrerat som det våtaste året någonsin, året då Pakistan drabbades av extrema översvämningar som dödade 2000.
 
Å andra sidan minskade antalet dödsoffer vid stormar med 16 % och med 43 % vid översvämningar. Dessa liv räddades främst på grund av bättre och tidigare varningssystem och ökad beredskap. Detta skedde trots att befolkningsmängden i katastrofområden har ökat.

”Ett årtionde är den minsta möjliga tidsfristen för meningsfulla bedömningar om klimatförändring” sade WMO:s generalsekreterare Michel Jarraud. ”WMO:s rapport visar att den globala uppvärmningen var signifikant från år 1971 till 2010 och att värmeökningen inom årtiondena 1991-2000 och 2001-2010 var utan motstycke. Högre halter av värmebindande växthusgaser håller på att förändra vårt klimat, med allvarliga konsekvenser för vår miljö och våra hav, som absorberar både koldioxid och värme.”