Lär dig hitta bland FN document

Dag Hammarskjöld biblioteket har skapat fyra webbaserade manualer som skall hjälpa studenter, forskare och FN-anställda att hitta bland FN dokument. Manualerna ger bland annat en idé om hur man hittar bland generalförsamlingens och säkerhetsrådets dokument, generalsekreterarens rapporter samt bland röstningsresultat.

Manualerna består av interaktiva frågesporter och demonstrationsvideon och finns på följande webbplatser:

How to Find a UN Document Using a UN Document Symbol
How to Find General Assembly and Security Council Resolutions and Voting Records
How to Find Secretary-General’s Reports
How to Find United Nations Meeting Records