Drop by Drop närvarande då Green Week öppnas i Bryssel

22 Maj 2012 – FN:s europeiska kampanj för bevarandet av vatten, Drop by Drop – The Future We Want, finns med bland närmare 3000 deltagare under årets Green Week –vecka i EU-komissionens högkvarter i Bryssel.

De trettio finalistreklamerna står prominent utställda på Green Week, Europas största miljökonferens som startade den 22:a maj med titeln ”The Water Challenge – Every Drop Counts”. (Vattenutmaningen – varje droppe är värdefull)

Under Green Week:s öppningsceremoni talade miljöminister Ida Auken i egenskap av EU:ordförandelandet Danmark. Minister Auken konstaterade att ifall vi fortsätter med attityden ”business as usual”, kommer mänsklighetens efterfrågan för rent vatten att överstiga utbudet med så mycket som 30% till och med år 2030. Då kommer även 50 procent av världens befolkning att leva i regioner med vattenbrist.

Vatten är ett av de stora teman unde Rio +20 –konferensen om hållbar utveckling i juni. Minister Auken konstaterade lätt pessimistiskt att EU ”verkar stå ganska ensam med höga ambitioner”.

”Personligen är jag inte rädd för att stå ensam, men jag erkänner att det kommer att bli extremt svårt att uppnå konsensus kring nya, ambitiösa strategier i Rio. Men det återstår tre veckor före konferensen, och jag vägrar ge upp hoppet om ett ambitiöst slutresultat, speciellt gällande vatten”, sade minister Auken.

Hon poängterade även att endast genom att reducera det urbana vattenläckaget kunde man spara miljarder dollar runtom i världen.
”Då man kombinerar detta med det faktum att även inom en utvecklad region som EU går 20 till 40 procent av vattnet till spillo – då är det något som är fel”, sade minister Auken. ”EU –medlemsländerna är bland de ledande i världen inom vattenteknologi – men även inom EU finns det ett enormt potential för att prestera bättre”.

Enligt en färsk studie som gjorts av EU-komissionen, anser sju av tio europeer att vattenrelaterade problem är en allvarlig angelägenhet.

Green Week –konferenserna sändes live och du hittar programmet här:

http://ec.europa.eu/environment/greenweek/