En ny ekonomisk modell för social rättvisa och hållbar utveckling

Photo Flickr Tori Rector 2.0 Generic CC BY SA 2.0

Photo Flickr Tori Rector 2.0 Generic CC BY SA 2.0

19.2.2016 – Idag lever människan i vad som kommit att kallas den antropocena eran; en era där människan dramatiskt förändrat de ekologiska systemen runtom henne.

Våra traditionella ekonomiska koncept och modeller skapades under en tid som var drastiskt annorlunda, och många vidhåller att de varken fungerar eller kan upprätthållas i dagens läge och med tanke på vår planets begränsade resurser.

Den 20 februari uppmärksammas världsdagen för social rättvisa. ”I alla våra ansträngningar är partnerskap av största vikt. Hållbar utveckling är inte möjligt utan både regeringar, parlament, arbetsgivare, arbetare, det civila samhället, den privata sektorn och andra drivkrafter för förändring”, betonar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt meddelande.

För att skapa hållbart välstånd, för att uppnå ”förbättrat mänskligt välmående och social rättvisa, medan vi samtidigt minskar på de miljömässiga riskerna”, måste vi skapa en ny vision av ekonomi och dess förhållande till resten av världen som är bättre anpassad till de nya förhållandena vi står inför. Den rikaste procenten äger nu mer än resten av världens befolkning sammanlagt, och klyftan mellan ”de rikaste och de andra” har ökat markant under de senaste 12 månaderna.

Vi kommer att behöva en ekonomi som respekterar planetens begränsningar och byggs på mänskligt välstånd samtidigt som den beaktar sociala relationer och rättvisa. Det ultimata målet måste vara verkligt, hållbart välstånd för alla människor, inte bara tillväxt eller materiell konsumtion.

Nya ekonomier erkänner att vårt nuvarande system är inbäddat i ett samhälle och en kultur som själv är inbäddat i en ekologisk respirator som artificiellt upprätthåller liv. Ekonomin kan inte växa oändligt på en planet med ändliga resurser.

På den internationella dagen för social rättvisa uppmanar FN till en mer jämlik globalisering, och en rättvis övergång.

Delta i diskussionen med #SocialJustice och #SocialRättvisa