UNDP: Stora framsteg i kampen mot fattigdomen kan gå förlorade

Stora framsteg som gjorts i kampen mot fattigdom och hunger de senaste 15 åren riskerar nu att gå förlorade på grund av den globala ekonomiska krisen, visar en rapport från FN:s general­sekreterare Ban Ki-moon som presenteras i dag.

Bara under 2009 riskerar ytterligare upp till 90 miljoner människor bli extremt fattiga och över en miljard människor är nu hungrande eller kroniskt undernärda.

I rapporten, “The United Nations Millennium Development Goals Report 2009”, varnar generalsekreteraren för att utvecklingen i världen är för långsam för att de så kallade millenniemålen ska nås till 2105. Det enda målet som hittills varit inom räckhåll – att halvera fattigdomen – är även det i farozonen eftersom utvecklingen nu avstannat eller till och med börjat gå bakåt.

– Men vi kan inte låta det ogynnsamma ekonomiska klimatet hindra oss från att leva upp till åtagandena från 2000. Världssamfundet får inte vända ryggen åt de fattigaste och mest utsatta, säger Ban Ki-moon.

Delat ansvar
Alla länder har samma ansvar för att  de åtta millenniemålen nås. Målen, som antogs 2000 och ska vara uppnådda senast 2015, handlar om att halvera fattigdomen och hungern, minska barna- och mödradödligheten, stoppa spridningen av hiv och andra sjukdomar, öka jämställdheten och skapa en miljömässigt hållbar utveckling. De rika länderna har lovat att göra detta möjligt genom mer och bättre bistånd, förändrade handelsregler och avskrivna skulder.

Rapporten visar dock att de rikare länderna hittills inte levt upp till de löften om ökat bistånd som de senast gav vid G8-mötet i Gleneagles 2005 och även under ett FN-toppmöte senare samma år. Ban Ki-moon skriver i ett öppet brev till ledarna för världens åtta rikatste länder som träffas i Italien i veckan, att biståndet till Afrika måste gå upp med omkring 160 miljoner kronor om året om löftet ska hållas.

Ladda ner Millenniemålsrapporten för 2009 här.

Källa: FN:s utvecklingsprogram UNDP i Sverige.