”Vi är i krig med ett virus” – FN:s generalsekreterare

New York i tider av COVID-19. FOTO: UN Photo/Evan Schneider

FN:s generalsekreterare António Gueterres uppmanade världens nationer att förenas i kampen mot COVID-19-viruset i torsdags (19 mars).

”Vår värld står inför en gemensam fiende. Vi är i krig med ett virus”, sa generalsekreteraren till reportrar under ett pressmöte från FN:s huvudkontor i New York. Han varnade för att nuvarande hanteringen på nationell nivå inte kommer möta krisens globala omfattning och komplexitet, och krävde en multilateral insats för att bekämpa viruset. Generalsekreteraren uppmanade också till samsyn då länder, inklusive EU:s länder, valt att stänga sina gränser.

”Restriktionerna på resor kan förstås på grund av behpvet att begräna spridningen av sjukdomar. Men det är också mycket viktigt att människor samtidigt känner behovet av solidaritet. Det är väldigt viktigt att bekämpa falska nyheter och kampanjer på sociala medier som försöker sprida rädsla och skapa uppdelningar”, sa generalsekreteraren och tillade att han själv är separerad från sin familj i Portugal.

Att hantera hälsokrisen är ett av de viktigaste områdena som behövs för att kunna bekämpa viruset, sa generalsekreteraren. Han tillade även att han är bekymrad över att många länder har överskridit kapaciteten att ta hand om till och med milda fall och inte kan besvara de äldres enorma behov.

”Även i de rikaste länderna ser vi att hälsosystem kämpar under press. Hälsoutgifterna måste höjas omedelbart för att tillgodose brådskande behov och den kraftiga efterfrågan”, vidare fortsätter han att han kräver utvidgade tester, förstärkta anläggningar, ökat stöd till hälso- och sjukvårdspersonal och säkerställande av tillräckliga leveranser.

Guterres presskonferens. FOTO: UN Photo/Manuel Elias

Ekonomisk återhämtning

Utvecklade länder bör också utöka hjälp till länder som är mindre beredda att ta itu med krisen, uppmanade generalsekreteraren.

”Ett rikt land får inte övertygas om att det bara måste ta itu med sina egna medborgare. Det är i deras intresse att bidra till ett globalt stöd”, sa han och varnade för att viruset riskerade att döda miljontals människor, särskilt i de mest utsatta områdena, om de lämnas att spridas som en löpeld.

Generalsekreteraren uppmanade också länderna att använda Agenda 2030 för hållbar utveckling och Parisavtalet om klimatförändringar som ramverk för åtgärder när de återhämtar sig från krisen.

”Vi måste hålla våra löften till människor och vår planet”, sa han innan han avslutade: ”Mer än någonsin tidigare behöver vi solidaritet, hopp och politisk vilja för att ta oss igenom krisen tillsammans.”