En grön ny värld

Photo: Flickr / elysefeliz 2.0 generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Photo: Flickr / elysefeliz 2.0 generic (CC BY-NC-ND 2.0)

22.4.2014 – Ordet “stad” får en kanske att tänka på stål, asfalt, betong och höga hus. Tutande bilar, en massa människor och, i vissa fall, smog och damm. Ett ställe där naturen endast får plats i parker och små sprickor i trottoaren.

Men idag försöker allt fler ge naturen mer plats och städer är, förutom sina hus och sina asfalterade gator, också ett ställe där nya idéer föds, där kunskap samlas och delas och där framtiden formas.

Idag strävar den internationella dagen för Moder Jord till att balansera bilden. Hälsosamma, förnybara, gröna och hållbara är de magiska orden som man idag vill anknyta till städerna. Behovet av hållbar utveckling och stabil, grön tillväxt är speciellt stort i städer där över hälften av världens befolkning nu är bosatt. Ett skifte mot hälsosammare, grönare städer är därför i såväl människornas som naturens intresse.

Vår planet, vår Moder Jord, reflekterar hur människor och djurarter är sammanlänkade. Alla nationer, alla kulturer har ett ord för natur och den värld som omringar dem. Vår luft, vår mat och våra hav är alla beroende av den delikata balans som idag riskerar att rubbas då vi möter miljömässiga utmaningar som aldrig tidigare. Med smarta investeringar i hållbar teknologi, långsiktig offentlig planering och aktiva medborgare kan våra städer och vår livsstil förändras och bidra till att forma en mer hållbar livsmiljö.

Men för att uppnå målet behövs var och ens bidrag. ”Ta ställning för vår planet – vårt enda hem”, uppmanar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. Han har utnämnt Michael Bloomberg, tidigare borgmästare i New York, som sitt specialsändebud för städer och klimatförändring. Under hans ledarskap lyckades New York minska på sina utsläpp med 19 %, ett stort steg för en av världens mest symboliska städer.

Runtom i världen, från Bejing till Bryssel och Santiago till Stockholm, vaknar städer upp till gröna utmaningar. Energieffektivare husbyggen, utvidgad kollektivtrafik, smartare cykelvägar och stöd för grönområden. Varje röst räknas.

Ingen kan göra allt – men alla kan göra något.