En ”svart låda” för mödradödligheten

FOto: Flickr / UNDP

FOto: Flickr / UNDP

9.10.2014 – Föreställ dig rubrikerna om en Jumbojet full med kvinnor skulle krascha varje dag. Tyvärr är verkligheten värre än så – minus flygfarkosten. Varje dag dör omkring 800 kvinnor som ett resultat av graviditet och komplikationer från barnafödsel. Deras död uppmärksammas inte, den sker i tysthet, obemärkt, på fattiga landsbygdsområden i subsahariska Afrika eller östra Asien.

Från tv-program lär vi oss att experter anstränger sig för att hitta den exakta orsaken bakom en flygplanskrasch eller ett flygplan som varit nära en krasch.  De anstränger sig för att göra flygning än mer säkert i framtiden. Nu kommer samma logik att tillämpas för mödrar:  Maternal Death Surveillance and Response, MDSR, är ett system som hjälper länder att effektivt ingripa för att eliminera mödradödlighet, ungefär ett mödradödlighetens svarta låda.

MDSR, (Övervakning och respons mot mödradödlighet) kommer att bidra till att identifiera  orsaken bakom varje registrera och rapportera orsaken bakom varje mödradödsfall, precis som flygplanskrascher identifieras och undersöks. När ett land upprättar ett nationellt MDSR-system är statistiken från varje enskilt hälsofall, varje vårdcentral och varje sjukhus kommunicerat i realtid, till exempel veckovis, och inlagt i det centrala datasystemet.

En sådan rutinmässig registrering av informationen kring mödradödligheten tillåter det nationella hälsosystemet att identifiera inte bara de största orsakerna bakom mödradödligheten utan även hur belastningen och de bakomliggande orsakerna varierar geografiskt eller beroende på förlossningsklinik.

UNFPA:s arbete lovande

Genom Sida utgör Sverige ett viktigt stöd till FN:s befolkningsorgan (UNFPA:s) Tematiska fond för mödravård (Maternal Health Thematic Fund, eller MHTF). Fonden arbetar globalt med att främja arbetet för att eliminera de mödradödsfall som kan förebyggas och MDSR är en viktig strategi för att detta arbete ska fortgå. Medan man fortfarande väntar på faktisk data från MDSR, är de exempel som gjorts i olika länder i samarbete med UNFPA lovande:

Flickr DFID 2.0 Generic CC BY 2.0Burkina Faso har upprättat ett system som bevakar mödradödligheten. Detta kopplades till ett svarssystem som omfattade kurser i akut förlossningsvård och vård av nyfödda i vårdcentraler, särskild upphandling av livräddande mediciner och kirurgisk utrustning för vårdinrättningar och förbättrade logistiska system för att se till att medicin alltid finns tillgänglig. Resultaten var väldigt uppmuntrande då de visade på förbättringar i antalet mödradödsfall redan under det första året som aktiviteterna genomfördes.

I Burundi har rapporter om mödradödlighet varit institutionaliserade sedan 2011. Här har man med stöd från UNFPA börjat träna vårdgivare med ansvar inom hälsovården i hur man utför obduktioner i samband med dödsfall bland mödrar och barn. Det har förbättrat inställningen till den obligatoriska anmälningsplikten av döda på samhällsnivå. Det har även lett till att dödsorsaker som går att förebygga i allt större utsträckning identifierats och lämpliga åtgärder verkställts.

Medvetenhet sprider förändring

En utmaning är att säkra fullständigheten, aktualiteten och kvaliteten i dataöverföringen – en aspekt som behöver övervägas och kontinuerligt förbättras i utgångsläget för varje enskilt land.

Benin adresserade sådana problem genom att skapa ett kompetenscentrum för mödradödlighetsrapportering i huvudstaden. I det här centrumet har utbildningspersonal från de olika hälsozonerna i landet fått kompetensutveckling. Man besökte dessutom hälsozoner för att identifiera hur mödradödlighetsrapportering ska utföras, vilket ledde till förslag om korrigerande åtgärder.

18 länder har antagit ramen för MDSR stöd genom UNFPA:s Tematiska fond för mödravård och ytterligare 11 länder väntas anta ramen för MDSR under 2014.

MDSR ger löfte om att effektivt ingripa för att rädda kvinnors liv, där uppgifterna om kvinnors dödsorsaker är den ”svarta lådan” för mödradödlighet. Endast med den svarta lådan i sina händer kan länder agera effektivt för att eliminera den mödradödlighet som går att förebygga.

Dessutom skickar genomförandet av MDSR-systemen ett starkt budskap både inom hälsosystemen och till samhällen: Det är inte okej att kvinnor dör. Det är inte okej att familjer förlorar sin mamma. Mödradödligheten är inte en realitet som vi måste acceptera. Sådana meddelanden är i sig ett viktigt steg mot förändring.

Källa: Sida