Världens kamp mot cancer

Foto: wellcome images, 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Foto: wellcome images, 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

4.2.2014 – Redan ordet ”cancer” räcker oftast för att väcka rädsla, oro och många frågor. Sjukdomen, i dess olika former, är omgiven av myter, falska föreställningar och stigma.

Mer forskning, diskussion och medvetenhet behövs för att bekämpa cancer på alla håll i världen, påminner FN då vi idag firar världsdagen för cancer.

Cancer förblir tabubelagd på många ställen i världen, och människor med cancer möter fortfarande diskriminering och stigma som i värsta fall hindrar dem från att söka vård.

Världens cancerfall förväntas stiga från 14 miljoner till 22 miljoner inom de kommande tjugo åren, och dödsfallen från 8,2 miljoner till 13 miljoner. FN uppmanar därför till preventiva åtgärder från förstärkt lagstiftning mot tobak, alkohol och läskedrycker till kampanjer för att öka medvetenheten.

”Mer preventiva åtgärder behövs och tidig diagnostik är behövs desperat för att komplettera den förbättrade vården och den alarmerande ökningen av cancerbördan”, sade Christopher Wild, direktör för FN:s specialiserade cancerbyrå under lanseringen av årets cancerrapport.

Skillnaderna för sjukdomsutvecklingen varierar stort mellan industrialiserade och utvecklingsländer. Patienter från miljöer med låga resurser, vars cancer kunde ha botats i ett i-land, lider ofta en alltför tidig död på grund av brist på vetskap, resurser och tillgång till cancervård.

Årets rapport, World Cancer Report 2014, utgiven av IARC (the International Agency for Research on Cancer) som är en en specialbyrå under Världshälsoorganisationen WHO, betonar att cancerfallen ökar i alarmerande takt.

På grund av en ökande och allt äldre befolkning påverkas utvecklingsländerna i hög grad. Mer än 60 % av världens cancerfall och 70 % av dödsfallen sker i Afrika, Asien, samt Central- och Sydamerika.

Över 85 % av världens 275 000 kvinnor som dör i livmodercancer, kommer från utvecklingsländer.

Idag dör7,6 miljoner människor av cancer varje år. Globalt var de vanligaste cancerfallen år 2012 lungcancer (1,8 miljoner fall, 13 % av de totala fallen) och bröstcancer (1,7 miljoner, 11,9 %).