Polio är nästan utrotad

Jean-Marc Giboux / Rotary/(CC BY 2.0)

Jean-Marc Giboux / Rotary/(CC BY 2.0)

24 oktober 2013- En av 200 polioinfektioner leder till bestående förlamning, vanligtvis i benen. Bland de som förlamats dör 5 till 10 % då deras andningsmuskler immobiliseras. Idag uppmärksammas Poliodagen 2013.

År 1988, då det globala programmet för utrotning av polio initierades, förlamade polio 350 000 människor årligen. Sedan dess har poliofallen minskat med mer än 99 % och antalet länder med endemisk polio har minskat från 125 till 3.

Resultaten är fantastiska, men hotet mot det globala samhället består i och med att polioviruset överförs i länderna med endemisk polio och sedan sprids vidare. Dessutom finns en risk att vaccin-härledd polio sprids. De tre länderna där polio fortfarande orsakar ett stort problem är Afghanistan, Nigeria och Pakistan.

De Nordiska länderna använder fortfarande det poliovaccin som introducerades på mitten av 1950-talet och sjukdomen har praktiskt taget utrotats sedan 1960-talet. Fastän polio inte är ett omedelbart hot i de Nordiska länderna, finns fortfarande ett överhängande hot av spridning och att sjukdomen utvecklas okontrollerbart om den inte hanteras.

För att utrota polio måste alla barn vaccineras, även de som bor ute på landsbygden i onåbara områden. Volontärarbetare reser runt om i världen och använder olika sorters transportmetoder för att nå alla barn för vaccinering.

För att läsa mer och bidra till den världsomfattande kampen för att utrota polio, se här.