En tsunami av elektroniskt avfall

E waste in Agbogbloshie Photo Flickr FairphoneCreative Commons

E waste in Agbogbloshie Photo Flickr FairphoneCreative Commons

5.5.2015 – En ”tsunami av e-avfall sprider sig runt världen” och utgör en stor del av världens icke-återvunna avfallsberg. Detta berg, och denna våg av elektroniskt avfall måste tas itu med speciellt eftersom många av e-avfallets komponenter varierar från potentiellt till extremt skadliga för människa och miljö, konstaterar Achim Steiner, exekutiv direktör för FN:s miljöprogram UNEP.

Steiner betonar vikten av att begränsa användningen av farliga kemikalier och det akuta behovet för en lösning för de oerhörda massorna av e-avfall som tornar upp runtom i världen.

Photo Credit baselactionnetwork cc”Det handlar inte minst av allt om ekonomisk idioti, eftersom vi slänger bort otroliga mängder av råvaror som till största delen kunde återanvändas”, sade Steiner under ett presstillfälle i Genève igår. ”Vare sig det gäller guld, silver eller något av världens jordmetaller som ni kanske hört talas om under de senaste åren, handlar det om ofantliga mängder.”

Enligt Steiner kan man idag finna större mängder av vissa av dessa metaller ovan jord, i form av outnyttjad elektronisk materiel, än under jord.

Över 1500 delegater väntas delta i det så kallade ”Triple COPs 2015” –mötet som påbörjades i Genève igår. Konferensen har som mål att förbättra tre internationella konventioner som bidrar till den globala kontrollen av farliga kemikalier och avfall: Basel– , Stockholm-, och Rotterdamkonventionen.

Achim Steiner UNEPSteiner hoppas att Baselkonventionen kan koma att förbättra tillgången till ”urbana gruvor” genom att bättre informera människor om hur de kan göra sig av med sitt elektroniska avfall på bästa sätt. Enligt Steiner handlar konventionerna inte om att stoppa användningen av alla kemikalier.  Det handlar iställer om att erbjuda klara plattformer genom vilka politiker kan göras mer medvetna om forskningsresultat – och på detta sätt bättre skydda medborgare från giftiga ämnen genom politiska beslut, samt signalera till industrin att alternativ behövs.

Kemikalier blir allt mer närvarande i människors dagliga liv, och människorna blir i allt högre grad levande ”magasin för det 21:a århundradets kemiska fotavtryck”, ofta på hälsovådliga vis.

Photo Flickr Fairphone Cretaive Commons”En miljon människor dör årligen på grund av arbetsrelaterad förgiftning”, sade Steiner och hänvisade till kemikaliernas effekt på människokroppen. ”Detta är något som, speciellt idag och i denna era, inte bara onödigt utan även totalt oacceptabelt. Och detta är varför en sundare kemikalieanvändning nu bringat samman såväl regeringar, det civila samhället, kemikalieindustrin och den privata sektorn i Genève.”

UNRIC:s relaterade länkar:

Artikel: Den mörka sidan av teknologins gyllene tidsålder