En tyst minut – för båda sidors offer

31.1.2014 – Medan de stridande parterna sitter vid Genèves förhandlingsbord för sista dagen, fortsätter de syriska flyktingarna att korsa gränserna i en konflikt vars pris blir dyrare för var dag som går.

”Vi hoppas att ett genombrott kommer att ske – vad annat kan vi göra?” säger Rasmus Egendal från FN:s livsmedelsorganisation WFP.

FN:s och Arabförbundets fredssändebud i Syrien Lakhdar Brahimi hyste emellertid inga stora förhoppningar under gårdagens presskonferens.

”Vår sista session kommer att gå av stapeln på fredag. Jag hoppas vi kan försöka dra lärdom av vad som gjorts och organisera oss bättre för nästa runda av förhandlingar. Jag tror det räcker till att börja med”, sade Brahimi och uttryckte sin önskan för fortsatta förhandlingar i februari.

Sedan konfliktens början i mars 2011 mellan regeringen och olika grupperingar vars mål är att störta president Bashar al-Assad, har över 100 000 människor dödats och närapå 9 miljoner drivits från sina hem. Mer än 9,3 miljoner som fortfarande befinner sig i Syrien är beroende av humanitärt bistånd, varav 2,5 miljoner befinner sig på områden som är svårt eller närapå omöjligt tillgängliga.

I flyktinglägren gör WFP och FN:s andra biståndsorganisationer allt för att inrätta sin hjälp så att livet skall kännas så normalt som möjligt för de otaliga flyktingarna. Därför distribueras heller inga livsmedel, utan flyktingarna ges e-kort, som ett normalt debitkort, som de kan använda i butiker. På det sättet kan de själva bestämma vad de vill inhandla. Rasmus Egendal betonar den positiva inverkan systemet har för flyktingarna.

”Det ger dem känslan av att de har kontroll över en aspekt i deras liv som är viktig, eftersom det finns så många saker de inte kan kontrollera. Det är viktigt för oss att kunna erbjuda människor en känsla av normaltillstånd och värdighet. ”

Enligt Brahimis uttalanden har fredsförhandlingarna inte gett kännbara resultat, utom det faktum att båda sidor kunde enas om att ”terrorism existerar i Syrien och det är ett allvarligt problem”. Men de har inte kunnat enas om hur problemet skall åtgärdas.

Däremot var rivalerna även överens om att hålla en tyst minut till minnet av krigets offer – oavsett vilken sida de stått på.

UNRIC:s utvalda länkar:

UNRIC:s bakgrudnsdokument: http://www.unric.org/en/unric-library/26585
Journalism i Syrien – omöjligt uppdrag? https://unric.org/sv/aktuellt/26403-journalism-i-syrien-ett-omoejligt-uppdrag
Givarkonferensen i Kuwait: https://unric.org/sv/aktuellt/26424-det-internationella-samfundet-kom-samman-foer-syrien