Generalförsamlingen valde Internationell dag för demokrati

FN:s Generalförsamling har beslutat att 15 September i fortsättningen skall vara den Internationella dagen för demokrati. Resolutionen, som föreslagits av Tyskland, antogs enhälligt och generalförsamlingen uppmanade alla att fira och uppmärksamma dagen.

Generalförsamlingen konstaterade att demokrati är en universell värdering som bygger på människors vilja och rätt att själva besluta om sitt politiska, ekonomiska, sociala och kulturella system och deras fulla deltagande. Församlingen bekräftade även att trots att folkstyren liknar varandra på många sätt, så finns det inte en modell för demokrati.

Mera om Generalförsamlingens beslut.