Ban Ki-moon: Ta itu med klimatförändringarna

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon efterlyste på tisdagen gemensamma åtgärder för att motverka klimatförändringarna. Han uppmanade alla länder att nå ett nytt internationellt avtal före år 2009 som kan vara i kraft i god tid innan Kyotoprotokollet löper ut 2012. Avtalet skall inte bara gälla regleringen av växthusgaser, utan är tänkt att ta itu med klimatförändringarna på alla fronter. Ban hoppas att man också kan få med bland annat Kina och USA i samarbetet och konstaterade att det är dags även för Asiens växande ekonomier att ta sitt ansvar.

FN:s två dagar långa klimatmöte inleddes på tisdagen i New York med syfte att lägga grunden för två internationella storkonferenser senare i år, i september i New York och i december på Bali.

Generalsekreteraren sade att han även har som mål att minimera FN:s påverkan på miljön och göra organsiationen klimatneutral.

Mera information om septembermötet i New York hittar du här.                                      
Mera information om decembermötet  på Bali hittar du här.
Mera information om klimatförändringen hittar du här.